Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Task Solar Neighbourhood planning - Forprosjekt

Tildelt: kr 75 620

Hovedmålet med forprosjektet var å bidra til utarbeidelsen av et nytt IEA-prosjekt med tittelen 'Solar Neighbourhood Planning' og å planlegge norsk deltakelse i IEA-prosjektet. Nytten av å delta i IEA-prosjektet er knyttet til følgende overordnede mål: Delmål 1: Øke kunnskapen om utnyttelse av solenergi og dagslys i det bygde miljø Delmål 2: Dokumentere beste praksis fra casestudier og pilotprosjekter Delmål 3: Utvikle planleggingsmetoder og -verktøy Delmål 4: Innspill til reguleringer og forskrifter Spesifikke mål for forprosjektet har vært: 1) Delta på to internasjonale møter for å diskutere utformingen av IEA-prosjektet og hva Norske aktører kan bidra med. 2) Kontakte norske næringslivsaktører for å kartlegge deres behov og interesser for å delta i IEA-prosjektet 3) Formulere innspill til 'Concept paper', basert på innspill fra norske næringslivsaktører og tidligere forskning. 4) Utarbeidelse av rapport fra arbeidet og planer for videre arbeid (hovedprosjekt).

Nytt IEA-prosjekt med tittelen 'Solar Neighbourhood Planning' ble etablert med norsk deltakelse.

Det søkes om forprosjekt for deltakelse i ‘Task definition phase’ for nytt IEA-prosjekt med tittelen ‘Solar Neighborhood Planning’. Prosjektet er tilknyttet International Energy Agency (IEA) Solar Heating and Cooling (SHC) Programme. Det er utarbeidet en kort beskrivelse av prosjektet på engelsk (Wall, May 2018). Her er det definert følgende aktiviteter: - Identifisere og utvikle prosjekterings- og planleggingsmetoder og konsepter for økt utnyttelse av solenergi i det bygde miljø. Dette inkluderer passiv solenergi og dagslys, aktiv solvarme, og solcelleteknologi, og sammenhengen/trade-offs mellom disse. - Analysere økonomiske forhold for økt utnyttelse av solenergi, inkludert utvikling av forretningsmodeller. - Analysere miljømessige forhold og livsløpskostnader. - Utvikle, teste, og ta i bruk planleggingsverktøy for integrasjon av solenergisystemer i det bygde miljø. - Engasjere lokale aktører, øke kunnskapen om bruk av teknologier, verktøy og metoder. - Presentere og informere om gode prosjekter og suksesshistorier fra de ulike medlemslandene. Det er skissert 4 mulige Subtasks med følgende titler: Subtask A: Solar Planning Strategies and Concepts for Neighbourhoods Subtask B: Economic Strategies and Stakeholder Engagement Subtask C: Solar Planning Tools Subtask D: Case Studies and Stories Med støtte fra Forskningsrådet, ønsker vi å gjennomføre følgende aktiviteter i løpet av 'Task defininition phase' i 2019: 1) Delta på to internasjonale møter for å diskutere utformingen av IEA-prosjektet og hva Norske aktører kan bidra med. 2) Kontakt med norske næringslivsaktører for å kartlegge deres behov og interesser knyttet opp mot et hovedprosjekt 3) Formulere innspill til 'Concept paper', basert på innspill fra norske næringslivsaktører og tidligere forskning. 4) Utarbeidelse av rapport fra arbeidet og planer for videre arbeid (hovedprosjekt). Se vedlagte prosjektbeskrivelse for ytterligere detaljer.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi