Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support for fishing vessels based on marine ecosystem models and fishery data

Alternativ tittel: Beslutningsstøtte for fiskefartøy basert på marine økosystemmodeller og fiskeridata

Tildelt: kr 4,9 mill.

FishGuider skal øke fiskeflåtens inntjening og redusere kostnadene knyttet til fangst av pelagisk fisk slik som sild, torsk og lodde. Dette skal oppnås gjennom utvikling og validering av ny teori for fiskevandring og et nytt og unikt veilednings-system for fartøyene. Prosjektet vil kombinere nyutviklede modeller for den marine økologien med data fra fiskefartøy og satelitter. Systemet skal vise hvor fiskerne kan forvente å finne fisk innenfor de tildelte kvotene som er gitt fra fiskeridirektoratet. Dermed vil tiden fiskerne bruker til å søke etter fisk kunne reduseres. Dette vil lede til mer bærekraftig forvaltning av havressursene. Målet er også å bidra til bedret samarbeid mellom fiskere, forskere og fiskerimyndighetene i de landene som fisker i det samme havområdet. Prosjektet er finansiert av fiskeriindustrien (IPN) og av MAROFF-programmet i Norges Forskningsråd. Prosjektpartnere: - North Atlantic Institute for Sustainable Fishing (NAIS) - Nybonia Hav AS - Dahl Fiskeri AS - Lurøyveiding AS - Brødrene Bakken AS - Havdrøn AS - SINTEF Ocean - Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) - Universitetet i Bergen (UiB) NAIS ble i 2021 partner i SFI Harvest, og presenterte FishGuider på samling til SFI Harvest 17. september 2021. FishGuider ble presentert under Midsundkonferansen 2020 og Midsundkonferansen 2021. Det var planlagt presentasjon under Nor-Fishing, men messen ble utsatt pga Covid-19. Det ble innsendt presentasjon til ICES Annual Science Conference 2020. Også denne ble utsatt pga Covid-19. Presentasjon på ICES Annual Science Conference 2021. NAIS og NCMC har selskap under etablering, som har til hensikt å kommersialisere resultater fra FishGuider.

-

Fishing companies lack guidance systems based on a systematic approach for synthetisation of available data from models and measurements in order to find fish in the ocean. Hence, this project will develop methodologies and tools to provide fishermen with recurrently updated forecasts of geographical distribution of fish stocks in order to make improved decisions about catching the right fish species in the right ocean areas. Thus, the innovation will help the fishermen to achieve reduced time and costs per catch as well as increased income per catch. Moreover, this innovation will be important for a sustainable fishing policy as it will add to the decision basis for improved management of the assigned quotas for the fishing companies. The innovation from this project will be achieved by integration of new marine ecological models adapted to data from fishing vessels and satellites into a decision support system for the fishing vessels. The most critical R&D challenges to be faced are: - Modelling of marine ecosystems, including migration of pelagic fish. - Utilizing satellite data from AIS sources, surface temperature and chlorophyll, and catch data from electronic report systems for adaptation of the model. - Aggregation and synthetisation of the data into a consistent, trustworthy and useful advice to the skippers of where to go to make the next catches. The innovation will make a fundament for better cooperation between the fishing industry and the research and management communities in countries that harvest in the same ocean area.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2