Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Realisering av en verdikjede for Grønn Mineralgjødsel

Alternativ tittel: Realising a value chain for green fertilizer

Tildelt: kr 17,3 mill.

I Grønn Mineralgjødselprosjektet vil Yara sammen med Nel og andre partnere utvikle, demonstrere og verifisere en samlet verdikjede fra fornybar kraft og frem til et mineralgjødselprodukt, samt videre til et grønt konsumentprodukt i detaljmarkedet. Dette vil på sikt ha en betydelig innvirkning på utslippene fra mineralgjødselproduksjon i Norge, og vil kunne bringe norske industriaktører som Yara og Nel i en internasjonal lederposisjon innen 2030. De nye produksjonsprosessene vil bli testet og kvalifisert gjennom bygging og pilotering av prosessene. I parallell med utviklingen av produksjonsprosessen for grønn mineralgjødsel, vil prosjektet også utvikle en verdikjede fra grønn mineralgjødsel og hele veien fram til et grønt konsumentprodukt.

Prosjektet har nå gjennomført 2 år med utvikling av en samlet prosjektperiode på 7 år igjennom Pilot-E programmet. I utvikling av nye integrerte produksjonsprosesser har vi identifisert økonomiske potensialer for energigjenvinning, CAPEX og OPEX som indikerer mulig oppnåelse av målet satt i prosjektet. Verifisering av dette vil skje i videre utviklingsarbeid, laboratorietester og ved behov pilotering. Yara har startet forprosjektering (prosjekt Skrei) av et testanlegg for produksjon av hydrogen via vannelektrolyse ved anlegget i Porsgrunn, som vil legge grunnlag for videre valg av teknologi for utfasing av fossile råstoffer, og med det fjerning av CO2 utslipp fra produksjon av mineralgjødsel.

I Grønn Mineralgjødselprosjektet vil Yara sammen med Nel og andre partnere utvikle, demonstrere og verifisere en samlet verdikjede fra fornybar kraft og frem til et mineralgjødselprodukt, samt videre til et grønt konsumentprodukt i detaljmarkedet. Dette vil på sikt ha en betydelig innvirkning på utslippene fra mineralgjødselproduksjon i Norge, og vil kunne bringe norske industriaktører som Yara og Nel i en internasjonal lederposisjon innen 2030. De nye produksjonsprosessene vil bli testet og kvalifisert gjennom bygging og pilotering av prosessene, og med testing av en ny produksjonsprosess. I parallell med utviklingen av produksjonsprosessen for grønn mineralgjødsel, vil prosjektet også utvikle en verdikjede fra grønn mineralgjødsel og hele veien fram til et grønt konsumentprodukt.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi