Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mikrobiell produksjon av terapeutiske antistoffragmenter

Alternativ tittel: Microbial production of therapeutic antibody fragments

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

296614

Prosjektperiode:

2019 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Hensikten med prosjektet har vært å løse utfordringer knyttet til bruk av bakterien Escherichia coli for produksjon av terapeutiske proteiner basert på antistoff-fragmenter (Fab). Dette er en gruppe proteiner som har et stort potensial for bruk innen behandling av en rekke sykdommer som for eksempel ulike typer kreft og kroniske betennelsessykdommer. Fordelen med å benytte bakterier til produksjon av antistoff-fragmenter sammenlignet med mammalske celler eller gjær, er en kortere utviklingstid før produktlansering samt at bakterier gir raskere og ofte billigere produksjonsprosesser. Dette, kombinert med den nye teknologien som vil bli utviklet i dette prosjektet, kan resultere i at flere legemidler basert på antistoff-fragmenter ender opp på markedet samt til en lavere pris for pasientene. Sammen med SINTEF har Vectron Biosolutions i dette prosjektet utviklet en prosess for effektiv utvikling og screening av millioner av potensielle produksjonsstammer for antistoffragmenter samt metoder for å effektivt kunne vurdere hvilke av kandidatene som produserer mest mulig antistoffragmentener av best mulig kvalitet.

Prosjektet har vært viktig for å etablere metoder og en prosess for å kunne effektivt utvikle et stort antall potensielle produksjonsstammer for rekombinante proteiner og screene disse, spesielt med fokus på produksjon av terapeutiske antistoffragmenter. For bedriften forventes økte inntekter fra et økt antall fremtidige prosjekter i kombinasjon med en høyere suksessrate, noe som vil resultere i flere utlisensieringsavtaler for vår ekspresjonsteknologi. Ved å utvikle mer kostnadseffektive produksjonsprosesser kan prosjektet bidra til at prisene på markedet presses og at legemidler basert på komplekse proteiner, som kan være svært kostbare, blir tilgjengelig til en større andel av verdens befolkning. Bedre produksjonsprosesser vil også øke antallet forskjellige legemidler som ender opp på markedet og muliggjør behandling av flere sykdommer, deriblant mer sjeldne sykdommer som ofte ikke prioriteres av farmaindustrien på grunn av risiko for ikke å kunne tjene inn R&D-kostnader.

Vectron Biosolutions tilbyr fremstilling av mikrobielle produksjonsstammer basert på patenterte ekspresjonsvektorer for utlisensiering. Tradisjonelt har Vectron i hovedsak jobbet med prosjekter for kunder hvor hensikten har vært å utvikle Escherichia coli stammer for produksjon av relativt enkle proteiner som hormoner og cytokiner. Imidlertid merkes en stadig økende forekomst av forespørsler og interesse relatert til produksjon av antistoff-fragmenter. Dette er komplekse proteiner som er utfordrende å produsere i bakterier, noe som ofte resulterer i at produksjonsstammene som utvikles ikke møter våre forventninger. Dagens tilnærming til slike prosjekter baserer seg i stor grad på prøving og feiling. Det aktuelle prosjektet, som er et samarbeid med SINTEF Industri, avd for bioteknologi og nanoteknologi, har som hensikt å endre tilnærmingen ved å effektivt unngå flaskehalsene ved produksjon av antistoff-fragmenter. Dette er forventet å gi en betydelig økt suksessrate for denne typen kundeprosjekter. Videre kan resultatene forventes å redusere antallet mislykkede utviklingsløp, og øke antallet antistoff-baserte legemidler som kommer seg til pre-klinisk fase og til slutt på markedet. Resultatene fra prosjektet vil også kunne anvendes for utvikling av stammer og prosesser for produksjon av andre typer proteiner, og vil således på sikt både gi økte inntekter fra vellykede prosjekter med antistoff-fragmenter, men også øke inntektene fra Vectron sine kundeprosjekter på generell basis.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena