Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mikrobiell produksjon av terapeutiske antistoffragmenter

Alternativ tittel: Microbial production of therapeutic antibody fragments

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

296614

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Hensikten med prosjektet er å løse utfordringer knyttet til bruk av bakterien Escherichia coli for produksjon av terapeutiske proteiner basert på antistoff-fragmenter. Dette er en gruppe proteiner som har et stort potensial for bruk innen behandling av en rekke sykdommer som for eksempel ulike typer kreft og kroniske betennelsessykdommer. Fordelen med å benytte bakterier til produksjon av antistoff-fragmenter sammenlignet med mammalske celler eller gjær, er en kortere utviklingstid før produktlansering samt at bakterier gir raskere og ofte billigere produksjonsprosesser. Dette, kombinert med den nye teknologien som vil bli utviklet i dette prosjektet, kan resultere i at flere legemidler basert på antistoff-fragmenter ender opp på markedet samt til en lavere pris for pasientene. Prosjektet har i løpet av det siste året hatt en god fremgang. Fokuset har blitt flyttet fra utviklingen av selve stamme-bibliotekene til utviklingen av plattformen som skal gi en hurtig og høy-kapasitets analyseprosess for identifikasjon av de aller beste produksjonsstammene. Dette arbeidet inkluderer også utvikling av protokoller for rensing og karakterisering av antistoff-fragmentene som vi produserer, og utføres i samarbeid med SINTEF.

Vectron Biosolutions tilbyr fremstilling av mikrobielle produksjonsstammer basert på patenterte ekspresjonsvektorer for utlisensiering. Tradisjonelt har Vectron i hovedsak jobbet med prosjekter for kunder hvor hensikten har vært å utvikle Escherichia coli stammer for produksjon av relativt enkle proteiner som hormoner og cytokiner. Imidlertid merkes en stadig økende forekomst av forespørsler og interesse relatert til produksjon av antistoff-fragmenter. Dette er komplekse proteiner som er utfordrende å produsere i bakterier, noe som ofte resulterer i at produksjonsstammene som utvikles ikke møter våre forventninger. Dagens tilnærming til slike prosjekter baserer seg i stor grad på prøving og feiling. Det aktuelle prosjektet, som er et samarbeid med SINTEF Industri, avd for bioteknologi og nanoteknologi, har som hensikt å endre tilnærmingen ved å effektivt unngå flaskehalsene ved produksjon av antistoff-fragmenter. Dette er forventet å gi en betydelig økt suksessrate for denne typen kundeprosjekter. Videre kan resultatene forventes å redusere antallet mislykkede utviklingsløp, og øke antallet antistoff-baserte legemidler som kommer seg til pre-klinisk fase og til slutt på markedet. Resultatene fra prosjektet vil også kunne anvendes for utvikling av stammer og prosesser for produksjon av andre typer proteiner, og vil således på sikt både gi økte inntekter fra vellykede prosjekter med antistoff-fragmenter, men også øke inntektene fra Vectron sine kundeprosjekter på generell basis.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena