Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Kvinnekveld aksjer – et pilotprosjekt

Tildelt: kr 94 389

Prosjektnummer:

296894

Prosjektperiode:

2018 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet