Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-Støtte SMB fase 1

Tildelt: kr 49 999

Literates screeningstest for barn vil være ferdig normert og digitalisert sommeren 2019. I etterkant av at denne er lansert i Norge ønskes det kjørt en "Feasability Study" på lansering av Literates screeningstest for barn i EU. Utvikling av forretningsmodell, partnersøk og marked/regulatoriske studier av land.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020