Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

A pilot study to evaluate the use of speech-to-text technology to improve writing performance among youth with low literacy achievement

Alternativ tittel: En pilotstudie for å vurdere bruk av taleteknologi til å forbedre skriveferdigheter blant ungdommer med lav lese- og skriveprestasjon

Tildelt: kr 1,5 mill.

I en tid der skoler i økende grad benytter seg av digitale læremidler er det viktig å få mer kunnskap om bruk av teknologi i arbeidet med å utvikle skriveferdigheter. Talestyrt skriving er et digitalt verktøy som omgjør muntlig språk til digital tekst. I prosjektet STIL (Speech Technology for Improved Literacy) undersøker vi om talestyrt skriving er et egnet verktøy for ungdomsskoleelever som strever med lesing og skriving. STIL er et pilotprosjekt der målet er å samle kunnskap om hvordan taleteknologi kan brukes i skolen, og til å utvikle en egnet metodisk tilnærming til en større effektstudie. Tidligere har det vært vanskelig å få tilgang til taleteknologi og kvaliteten på talestyrt skriving har vært dårlig. I dag er talestyrt skriving et redskap som de fleste lærere og elever har tilgjengelig i klasserommet og teknologiens nøyaktighet og kvalitet er forbedret. Med talestyrt skriving får elevene teste en ny måte å produsere tekst på. Sammenlignet med å skrive for hånd eller med tastatur, kan skriving med taleteknologi redusere barrierer skapt av lave skriveferdigheter på områder som staving og rettskriving. Elever som strever med skriving kan i tillegg få umiddelbar tilbakemelding om hvordan et ord staves og erfaring med å produsere tekster med få skrivefeil. Dette kan bidra til å øke elevens tillit i egne skriveferdigheter. I prosjektet ble taleteknologi først introdusert for lærerkollegiet, som vurderte hvordan og når talestyrt skriving skulle brukes som en del av undervisningen. Deretter fikk alle elevene på skolen opplæring i hvordan de kan bruke teknologien og muligheten til å ta den i bruk i ulike skolefag i løpet av intervensjonsperioden.

The project's primary outcome involves developing an intervention based on speech-to-text (STT) technology that may be feasible for implementation on a large scale. In addition, an outcome for teachers is greater competency with respect to use of this technology. For pupils, potential outcomes include improved writing and reading skills, increased access to the curriculum, and a greater willingness to engage in the writing process. The project's potential societal impact is tied to on-going efforts to improve digital competency among teachers and their ability to adapt instruction for diverse pupils. Moreover, there is a need for research-based approaches to address the literacy skills of struggling students before they leave compulsory school. The project contributes to the knowledge base on the use of speech technology in the classroom, an under-researched area that may offer significant benefits to both teachers and pupils.

The goal of the project is to develop and evaluate an intervention based on speech-to-text (STT) technology to improve writing skills among Norwegian 8th, 9th, and 10th grade students with low literacy achievement. STT technology uses speech recognition software to convert spoken language into digital text. The study will employ a quasi-experimental design in which students in two schools who perform in the lowest 20th percentile on national reading tests will comprise the sample. The STT intervention will be implemented in one school, while the control school will receive an alternative, traditional program. Although the project is aimed at supporting students who struggle with writing, the intervention will be provided to all students in an inclusive, whole class environment. To evaluate the implementation process, we will apply a framework known as RE-AIM (Glasgow, Vogt, & Boles, 1999), which refers to the following areas: reach, effectiveness, adoption, implementation fidelity and maintenance. Information collected within each area of the framework will provide the basis for conducting a randomized control trial, which can offer strong evidence as to whether the STT intervention is effective. A major argument for using STT technology in the classroom is that it reduces barriers caused by poor skills in areas such as spelling and grammar (MacArthur & Cavalier, 2004; Quinlan, 2004). In addition, STT technology provides continuous feedback while the student is composing texts. Based on research showing that instruction in writing has a positive effect on students' reading skills (Graham & Herbert, 2010), the intervention has the potential to contribute to improvements in reading, as well as improvement in skills related to the mechanics and quality of writing. Finally, the project will explore whether student engagement in written activities increases when using the technology and whether this is associated with more positive attitudes and beliefs about writing.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder