Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

New Drilling Engineering Curriculum

Alternativ tittel: Internasjonalt samarbeid for fornying av undervisning innen bore- og brønnteknologi

Tildelt: kr 99 999

Formålet med prosjektet som skal etableres er å modernisere universitetsutdanning inne bore- og brønnteknologi internasjonalt for å kunne tilfredsstille kompetansekravene til framtidens boreingeniører, bidra til nødvendig videreutdanning, og støtte sertifiseringsprogrammer i industrien. Det er et sterkt behov fornying av undervisningen grunnet den hurtige utviklingen innen bore- og brønnteknologifaget, med blant annet økende digitalisering, robotisering og prosessautomatisering. Modernisering av undervisningen skal oppnås gjennom internasjonalt samarbeid mellom universiteter og forskningsinstitutter. Samarbeid mellom universiteter vil gi et bredt grunnlag for læreplanutvikling, mens forskningsinstituttene skal sikre tett tilknytning industrien sammen med og gjennom GCE NODE-klyngen, og bidra med avanserte modelleringsverktøy og operasjonell kunnskap. Det vil utarbeides en arbeidsplan som beskriver kompetansekravene til den fremtidige boreingeniør og hvordan man skal bygge bro over det faglige gapet mellom dagens læreplaner og fremtidige krav. Nettverksaktiviteter skal bidra til utvikling og opptak av arbeidsplanen, inkludert reiser for nettverksbygging og koordinering av arbeidet, deltakelse på internasjonale workshops konferanser, og formidling generelt.

The purpose of the project to be established is to modernise the drilling engineering curriculum taught at universities today to meet the competency requirements of today's and future drilling engineers, to support industry certification programs and develop curriculum for continuing education and training for existing drilling engineers. The need for such development comes from accelerating changes in the drilling industry, where digitalisation, data science, robotics and process automation are having an increasing impact, thereby changing the roles and competency requirements of drilling engineers. Modernisation of the drilling engineering curriculum shall be achieved through international collaboration between universities and research institutes. A combined university effort will provide a broad basis for curriculum development, while the research institutes will help ensure relevance through a close tie to the industry, supported by the GCE NODE cluster, and further provide advanced modelling tools and operational know-how. Development of a good and detailed workplan with ownership of both intended development and funding project partners is seen as key to successful project establishment. This is the main R&D challenge associated with establishing the project. The workplan shall be used for gaining industry support and as a basis for public funding application. The workplan shall describe the competency requirements of the future drilling engineer and how to bridge the gap between today's drilling engineering curriculum and future requirements. Networking activities will be an important part of development and gaining approval of the workplan, including travel for face to face meetings and holding of workshops, and dissemination for gaining academic and industrial approval.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet