Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Scaling up and demonstration of a multi-MW Fuel Cell system for shipping (foreløpig tittel)

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektnummer:

300484

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

ShipFCs hovedoppgave er å bevise og demonstrere nullutslippsteknologi for storskala fartøy. Dette skal oppnås gjennom å utvikle og demonstrere 2MW-brenselcelleteknologi og bruk av miljøvennlig drivstoff. Brenselcelleteknologien er avgjørende når det gjelder stor-skala og lang-distanse skip. Batterier har begrensninger i forhold til rekkevidde, hastighet og ladetid. Brenselcelleteknologi har betydelig større potensial for å overvinne disse utfordringene raskere enn batteriteknologien, spesielt når det hjelper store skip og store avstander. Arbeid med søknaden er godt i gang, og en solid core-konsortsium er allerede på plass. Siden denne utlysningen er ganske krevende, brukte vi litt tid på å sikre oss en reder med i konsortiet, og det blir derfor mindre tid enn ønskelig igjen til utforming av søknaden. Konsortiet har imidlertid stor tro på at det blir en god søknad, fordi det har etablert et solid team av erfarne ingeniører, ledere og medarbeidere med flere års kompetanse fra EU-søknader og prosjekter for å jobbe med søknaden.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020