Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mitochondrial glycolysis as a target for disease control of pathogenic stramenopiles

Alternativ tittel: Mitochondrial glycolysis as a target for disease control of pathogenic stramenopiles

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektnummer:

301170

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Verdens befolkning forventes å vokse til 10 milliarder mennesker i løpet av de neste 30 årene. Det betyr at vi må brødfø 2 milliarder flere mennesker enn vi gjør i dag. Dette vil legge en enorm belastning på matproduksjonssystemene våre. Et stort problem for jordbruk og fiskeri er tap forårsaket av smittsomme sykdommer. Selv om de varierer fra år til år, kunne disse avlingstapene ha matet mellom 0,5 og 4 milliarder mennesker hvert år. Noen av potet- og laksesykdommene er forårsaket av en gruppe patogener der vi har oppdaget et uvanlig biokjemisk trekk. Vi karakteriserer nå denne uvanlige egenskapen i håp om at den vil føre til et nytt medikament som kan bekjempe noen av patogenene som forårsaker store tap i matproduksjonen vår.

Disease seriously affects humans, animals and plants. In the case of livestock and crops, such diseases impact on the provision of food. The world population is expected to reach 9 to 10 billion within the next 30 years, so we need to produce more food than we currently do. Diseases therefore limit our ability to produce the food we need. We recently discovered a peculiar feature in a large group of organisms, which include several pathogens of humans, animals and crops. Normally, the food we consume is broken down in simple compounds such as the sugar glucose. This glucose is metabolised into smaller molecules leading to the production of the energy molecule ATP. This breakdown of glucose happens in the main compartment of the cell called the cytoplasm, while the bulk of the ATP production takes place in a special compartment called the mitochondrion. We discovered that in some organisms the breakdown of glucose takes place in the ATP-producing mitochondria. This is quite unexpected and raises the question what the reason is for this peculiarity. In addition, this also means that a different molecule needs to be transported into the mitochondrion to make this possible. As this transport is normally tightly controlled by very special transporters, this means that a special transporter will be required to make sure the energy provision of these organisms can take place. We aim to identify and characterise this special transporter with the aim to use it as a new drug target. This drug target is present in a human intestinal parasite and also in important animal and plant pathogens, and would allow for the specific targeting of these pathogens while not affecting their hosts. Our project will elucidate the nature of this unusual metabolic phenomenon and provide insight in the evolution and biochemistry of this transporter with the aim to produce novel therapeutics to combat important pathogens.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder