Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

How can language technology make a difference? An investigation of the impact language-aware computer programs have upon Saami literacy

Alternativ tittel: Hvordan kan språkteknologi utgjøre en forskjell? Ei gransking av effekten samisktilpassede dataprogram har på den samiske skriftkulturen

Tildelt: kr 6,5 mill.

Samiske språk har de siste tiåra blitt tatt mer og mer i bruk i skolen og samfunnet for øvrig. Parallelt med dette har det blitt utarbeida tastatur, ordretteprogram og andre dataprogram for de samiske språka, og sammenligna med tilsvarende språksamfunn står de dermed relativt godt rusta i den digitale tidsalderen. Forskingsprosjektet undersøker i hvilken grad det at det fins dataprogram tilgjengelig for samisk har påvirka de samiske språksamfunna, og dette vil gi innsikt i de materielle vilkåra for utviklinga av samisk skriftlighet. Betyr valget av ulike tastaturoppsett, og kunnskap om dem, noe for skriveprosessen? På hvilken måte påvirker ordretteprogram og e-ordbøker skribentene når de skal velge skriftspråk og når de skriver samisk? Det er også laga et oversettingsprogram som oversetter tekst fra nordsamisk til norsk. Hvordan påvirker dette programmet skribentenes valg av språk f.eks. i sosiale medier?

The project will investigate the impact language technology tools have for different Saami language communities, and investigate this impact with literacy practices as a starting point. It will analyse and compare the situation for an indigenous language in a quite typical situation, South Saami, with the situation for North Saami, a language with a much stronger literacy than most indigenous languages.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning