Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Roads to Power? The Political Effects of Infrastructure Projects

Alternativ tittel: Kinas Belt and Road - en vei til politisk makt?

Tildelt: kr 10,0 mill.

Kinas Belt and Road Initiative (BRI) omtales gjerne som et forsøk på å øke Kinas politiske innflytelse i andre land. Men stemmer det at økonomiske investeringer i infrastruktur prosjekter, som vei og tog, fører til økt politiske innflytelse i andre land? ROADS søker å svare på dette spørsmålet ved å studere Kinas rolle i å investere i infrastrukturprosjekter - tog, vei, demning, digitalt. Ved å kombinere systematiske analyser av investeringer i ulike regioner med mer inngående analyser av politiske prosesser i noen enkelte land vil vil kunne identifisere hvorvidt Kinas innflytelse har økt, på hvilken måte dette har skjedd, og med hvilke konsekvenser. Så langt har prosjektet etablert en oversikt over relevant litteratur og identifisert mulige sammenhenger som skal testes empirisk. Prosjektets foreløpige funn tyder på at investeringer i infrastruktur både kan bedre og forverre forholdet mellom to land. Hvordan slike investeringer slår ut i ulike land avhenger av vertslandets politiske syn på Kina, innenrikspolitiske skillelinjer, og USAs forsøk på å forhindre Kinesisk innflytelse. Et annet viktig forhold er hvordan prosjektene styres og oppfattes i vertslandet. Ikke minst har det betydning hvorvidt investeringene først og fremst gagner økonomiske/politiske eliter i mottakerlandet, eller om det også favner bredere. Ambisjonen er å bidra til en mer nyansert og dypere forståelse av hvorvidt BRI gir Kina økt politisk innflytelse samt peke på faktorer som støtter opp under, og eventuelt undergraver, den politiske effekten av investeringer i infrastruktur i andre land.

Does investing in roads and railroads produce political power? Rather than focusing on systemic factors such as polarity, on assumed security interests, or on strategies such as revisionism, ROADS approaches this question by analyzing the conditions under which Chinese infrastructure projects under the BRI may yield increased political power over others. Drawing on recent advances in the study of the toolbox of power-political competition, and with a strong team combining area-expertise with theoretical innovation, ROADS conducts comparative analysis of the political effects of infrastructure projects in different countries. Zooming in on China´s role in building high-speed railways (HSR) in Laos, Myanmar, Malaysia and Indonesia, the project will produce robust case-studies of how such projects affect political relations with China. In so doing, we aim to offer a more granular understanding of the effects of infrastructure projects on political dynamics in Southeast Asia. On this basis, the project aims to identify causal mechanisms at work, explain the variation in effects of infrastructure projects, and contribute to broader debates, first, about the evolving character of power-political competition, and second, the character and possible changes in political orders in Asia and beyond.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser