Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Regional Renewable Energy Cells

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

304553

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet R2EC har som mål å utvikle et skalerbart system for desentraliserte, interagerende energiceller med en høy konsentrasjon av lokal fornybar energiproduksjon via for eksempel solcelleanlegg (PV), energi lagring samt høy elektrisk bruk som er basert på e-oppvarming og e-biler. Den skal maksimere bruken av fornybar generert energi på lokalt og regionalt nivå gjennom intelligent kombinasjon av energi produksjon, lagring og forbruk. Samspillet med andre energiceller skal optimaliseres for å forbedre den lokale energibruken. Hovedmålene for R2EC er (1) å lage en simuleringsmodell / implementeringskonsept, (2) videreutvikling av hardware og software som er nødvendig for systemet og (3) integrasjon av systemkomponenter i prototyp-energicellene. Baser på arbeidet fra i fjor ble kartleggingen av alle pilotenergiceller fullført og oppsummert en rapport for Arbeidspakke 2. Arbeidspakken er ferdig og lukket. Arbeidet med å integrere brukere samt å utvikle forretningsmodeller ble videreført av Becquerel Institute (partner fra Belgia). Noen forsinkelser, spesielt i forbindelse med involvering av interessenter og parallelle work shops, skyldtes restriksjoner som ble innført på grunn av Covid19-pandemisituasjonen. Konseptutviklingen for å simulere energicellene ble fullført og første simuleringer ble startet. På grunn av behovet for tilgang til informasjon og data levert av interessenter ble også fremdriften i arbeidet påvirket av Covid19-pandemisituasjonen. Prosjektets varighet forlenges med seks måneder for å kompensere for forsinkelsene. Forsinkelsen påvirker ikke prosjektbudsjettet.

The project R2EC aims at developing a scalable system for decentralized, interacting energy cells with a high concentration of local renewable energy generation such as from photovoltaic (PV) systems, storage element as well as high electric use like e-heating and e-vehicles. This system aims at maximizing the use of renewable generated energy at the local and regional level through intelligent interaction of generation, storage and consumption. Also, the system will optimize the interaction on the local level with other energy cells, and thus improve the local energy use. Investigations are also to be made concerning the overall system optimization and resilience, as well as the market participation through aggregation and blockchain use. The main objectives of R2EC are (1) creation of a simulation model / implementation concept, (2) further development of hardware and software needed for the system and the (3) prototypical application of system components in the energy cells.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi