Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health (ForHelse)

Alternativ tittel: Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester (ForHelse)

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

309264

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Målet for Senter for eMeistring og forskningsdrevet innovasjon er å øke bruken og nytten av digitale psykologiske intervensjoner. Målet er at i 2025 er minimum 15 % av alle psykologiske intervensjoner digitale, med en økning til 20% i 2030. Innen fagfeltet digitale helsetjenester er det store kunnskapshull knyttet til effekt og kost-nytte. I tillegg er det manglende kunnskap om hva som hemmer og hva som fremmer skalering av effektive og kostnadsnyttige digitale intervensjoner. Dette er kunnskap som er etterspurt av våre næringslivspartnerne, helsetjenestepartnerne og lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter. Forskningen i senteret vil inkludere 8 stipendiater på PhD nivå og 4 postdoktorer. All forskning i senteret vil være knyttet til en eller flere målgrupper og kontekster: • Ungdom med angst i primærhelsetjenesten. • Kvinner med fødselsdepresjon i primærhelsetjenesten. • Voksne med IBS (irritert tarm) i spesialisthelsetjenesten. • Voksne med kronisk sykdom • Voksne med angst og depresjon i spesialisthelsetjenesten. • Voksne med ryggsmerter hos privat helsetilbyder • Voksne med kognitive senvirkninger etter kreftbehandling Felles for alle intervensjonene er de har hovedvekt på psykiske plager og atferdsendring. Senter for eMeistring og forskningsdrevet innovasjon er administrativt og fysisk plassert ved Haukeland Universitetssykehus, Divisjon psykisk helse. Senterets forskningspartnere er i tillegg til Haukeland Universitetssykehus, Universitet i Bergen, St Olavs Hospital, Handelshøyskolen BI, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, Nasjonalt senter for ehelseforskning og Helse Vest IKT. Næringslivspartnerne er Youwell AS, CheckWare AS, Changetech AS, Lifekeys AS, Microsoft Norway. Helsetjenestepartnere er Bergen kommune, Helse i Hardanger, Mage-tarm skolen ved Haukeland Universitetssykehus og eMeistring ved Haukeland Universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og St Olavs hospital.

The primary objective of the Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health (CMMH) is to increase the use and impact of digital psychological interventions. The goal is to have a minimum of 15% of all psychological interventions accessed digitally by 2025, growing to 20 % by 2030. This will increase access to evidence-based mental health care and have a substantial positive impact on health outcomes, burden of disease, healthcare costs, eHealth industry and society as a whole. There is a large body of evidence documenting the efficacy of digital psychological interventions for highly prevalent mental disorders (e.g., depression and anxiety) and other health disorders (e.g., pain, irritable bowel syndrome, and cancer). Digitalization of the healthcare services are needed in order to meet future needs for effective and sustainable healthcare services. However, the current use of digital healthcare services in routine care is low, and their impact on the industry, healthcare, and society is limited. CMMH will move the research on digital psychological interventions from the interventions themselves, to research on the impact of the interventions in real world settings. CMMH will promote innovation and sustainable value creation as we will conduct beyond state-of-the-art research on effectiveness, cost-effectiveness, early assessment of innovation potential and effective implementation strategies. CMMH bring together the five most ambitious and relevant eHealth businesses in Norway, four national and international leading groups of researchers in the domain of innovative digital healthcare services in Norway and in Europe, five public healthcare services with nationally leading positions in the domain of digitalization, one innovative private non-profit healthcare service integrating mental and somatic health services, and therapists and patients with first-hand experience with digital interventions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner