Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NoDeSPoL-No depositon of spent potlining

Alternativ tittel: NoDeSPoL - Ingen deponering av brukte ovnsforinger

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektnummer:

309398

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Norges aluminiumsindustri vil jobbe sammen i dette konsortsiet for å kvalifisere en bærekraftig løsning for å resirkulere 25 000 tonn med brukte ovnsforinger som hvert år deponeres i Norge. Prosjektet har som målsetning å redusere karbonavtrykket til prosessen og å lage en resikuleringsprosess som kan tilpasses alle aluminiumsprodusenter i verden. Dette vil vesentlig redusere behovet for deponering. Prosjektet sikter på å resirkulere 70% av materialene som høyverdiprodukt og de resterende med lavere verdi, de-toxifisert og som brukbare materialer i annen industri. Det første skrittet vil være å kvalifisere at de resirkulerte materialene har verdi som råvarer. I prosjektet er det utført nye termodynamiske beregninger og laboratorieforsøk som viser at det er mulig å rense materialet. Det er gjennomført flere pilotskala tester, ut at ønskede resultat ble oppnådd på grunn av utstyrsutfordringer.

This project aim to develop a process that will produce valuable products from a material (spent potlining, SPL, from aluminium reduction cells) that is characterized as hazardous waste today and to a large degree deposited on landfill. Today the material is to a large degree deposited on landfill in Norway. Existing methods available for treatment, like leaching processes to extract the toxic components, are costly, where the carbon fraction is burned as an energy source and does not avoid landfilling. This innovation will focus on material recycling and moving the process of SPL treatment from the lower third of the pyramid, where today's processes dispose, treat and recover the energy, to the upper part of the pyramid, where the processes recycle and reuse the materials without increasing the carbon footprint. The planned innovation involves an improved process, based on a principle never demonstrated in large scale. The innovation will further give new and improved products compared to the original process described in the patent. The project builds on results from previous fundamental research and a pre-project that indicated a potential for the proposed process.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena