Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BeneFIT - utvikling av dynamiske løsningsrom

Alternativ tittel: BeneFIT - methods for development of dynamic solution spaces

Tildelt: kr 16,0 mill.

Benefit fokuserer på 'løsningsrommet', det bedriftene til enhver tid effektivt tilbyr kundene av produkter, tjenester og opplevelser. Men hva er attraktivt for kundene og samtidig effektivt å fremstille i fabrikken? Det som er interessant for kundene endres over tid, og mulighetene til bedriftene endres også jevnlig i forhold til justeringer i teknologi og organisasjon. Mulighetene endres og behovet til kundene endres. Siden dette nærmest er løpende utfordringer for våre SMB'er, er det behov for metoder og verktøy, beregningsmodeller, teknology watch, etc. som hjelper til med å finne riktig løsningsrom innen mulighetsrommet. Det er startet aktiviteter knyttet til trendanalyser, kundepreferanser, beskrivelse av mulighetsrommet til fabrikken og for å se på hvordan smartprodukter slår ut på løsningsrommet. Det er gode vareprodusenter på Røros som sammen med SINTEF Digital er partnere i prosjektet. Bedriftene opererer i ulike bransjer med ulike krav og forventninger fra kundene. Til sammen er dette en sterk gruppe for å finne nye verktøy og vinklinger.

I prosjektet BeneFIT går fem Rørosbedrifter (Røros Dører og Vinduer, Røros Metall, Røros Produkter, Flokk og Røros Tweed) videre med å utvikle sin evne til masseprodusert skreddersøm (MSS). Fire av disse bedriftene har jobbet sammen i to tidligere BIA-prosjekter (ARMS og CustomR), og i dette prosjektet er konsortiet styrket ytterligere med Røros Tweed. For å utøve MSS er det tre fundamentale kapabiliteter man må beherske: Man må utvikle 'robuste prosesser' for å være både rask og fleksibel, tilby en 'valgnavigasjon' slik at kundene har en god opplevelse mens de ledes frem til de har definert sitt optimale produkt, og man må utvikle sitt 'løsningsrom' slik at det hele tiden er attraktive produkter og tjenester man tilbyr. De to første kapabilitetene ble utviklet i henholdsvis ARMS og CustomR, og nå vil vi finne rasjonelle verktøy og evalueringskriterier for å definere løsningsrommet. Hovedmålet for forskningsaktivitetene i BeneFIT er derfor å utarbeide og teste en metodikk for dynamisk evaluering og utvikling av løsningsrom. De fem partnerne utgjør gode og forskjellige cases for forskningen. Sentrale utfordringer i prosjektet ansees å være selve utviklingen av modellen for dynamisk tilpasning av løsningsrom, avdekke hvilke metoder og verktøy som passer for små- og mellomstore vareprodusenter, hvordan endre løsningsrom til å inkludere tjenester og opplevelser for økt kundeverdi, og hvordan man kan utnytte bedriftens kapabiliteter i utformingen av løsningsrommet.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena