Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

Alternativ tittel: SFI Harvest - Teknologi for bærekraftig biomarin verdiskaping

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

309661

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Innovasjonene i SFI Harvest vil gjøre det mulig å produsere mat for verdens voksende befolkning av hittil lite utnyttede arter i havet. SFI Harvest skal utvikle kunnskap og teknologi for ansvarlig høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser og slik bidra til en bærekraftig og lønnsom vekst i norsk biomarin industri. Senteret skal bygge på Norges ledende posisjon i havrommet. SFI Harvest er et senter for tverrfaglig samarbeid og skal utvikle nye teknologikonsepter i hele verdikjeden fra å finne og karakterisere lavtrofiske marine arter, til å etablere en ny biomarin industri. Senteret har som mål å utvikle sensorteknologi for kostnadseffektiv kartlegging og overvåking av marine arter, økodynamiske modeller som også skal kunne prediktere hvor det er lønnsomt og bærekraftig å fiske, beslutningsstøtteverktøy for fiskefartøyene for å optimalisere energibruk og estimere fangstpotensialet, samt teknologi for å konservere og foredle fangsten til produkter av høy kvalitet. Valg av teknologiske løsninger må være forankret i oppdatert, vitenskapelig kunnskap om økosystemene i havet, internasjonal fiskeriforvaltning og forretningsmodeller. For å lykkes med dette, har SFI Harvest satt sammen et tverrfaglig team av forskere, fiskere, biomarin industri, teknologileverandører og interesseorganisasjoner. SFI Harvest skal bidra til å posisjonere Norge som ledende innen mesopelagiske og lavtrofiske fiskerier, og skape nye globale markedsmuligheter for industripartnerne i senteret. Senteret skal også utforske metoder for aktivt finne og fjerne plast fra havet. Metodikken som skal utvikles for å finne de små organismene i havet kan også være en viktig del av løsningen for dette miljøproblemet.

The ocean hosts large number of species that could improve food security, but are currently either not harvested or only marginally utilised. SFI Harvest will develop knowledge and technologies for harvesting and processing of lower-trophic marine species to enable sustainable growth of Norway's biomarine industries. It will draw upon Norway's leading position in the ocean and offshore sectors, bringing together pioneering shipowners, key technology providers, producers of aqua feed and -raw materials, SINTEF Ocean and other strong research groups, including SFF AMOS. The centre’s industry partners will form an innovation board to speed up the time-to-market of innovations based on the centre’s activities. The centre integrates six research areas: Survey technology, Ecosystem dynamics, Decision support, Harvesting technology, Product development, and Business models. The main outcomes of the centre’s activities will be sensor technology for cost-efficient mapping and monitoring of marine species, a model predicting good fishing grounds and variability in the ecosystem, decision support allowing fishermen to save fuel and time, predicting catch potential, selective and energy-efficient fishing gears, on-board processing lines for separating the catch by species and preserving quality, rapid catch quality measurement, new land-based feed and food ingredient processes, guidelines for resource allocation and vertical value chain coordination, and a sustainability assessment tool for value chains. This will enable the sustainable harvesting of new marine species and the establishment of a new biomarine value chain. Further, the centre will enable Norway to lead the technological development for the mesopelagic and low-trophic fisheries, creating new global market opportunities for the centre’s industrial partners. The technologies developed will also support cross-over solutions for today's commercial fisheries and for challenges like removing plastic from the oceans.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

LTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierHavbrukFôr og ernæringMarinMaritimMaritimMaritime muligheter i havnæringeneMatMat - Blå sektorMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapLTP2 HavBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPortefølje HavDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterFNs BærekraftsmålAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)IKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktHavbrukBioøkonomiMarinHavbrukMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMarinFiskeriMatPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringMarinMarin bioteknologiMiljø og naturmangfoldFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiMiljø og naturmangfoldMarin forurensning inkl. miljøgifterSirkulær økonomi