Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

Alternativ tittel: SFI Harvest - Teknologi for bærekraftig biomarin verdiskaping

Tildelt: kr 96,0 mill.

SFI Harvest skal utvikle kunnskap og teknologi for bærekraftig høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser og slik bidra til å skaffe verden mer marint råstoff til humant konsum og fiskefôr. SFI Harvest er rigget for å løse forskningsutfordringer langs hele verdikjeden fra å detektere og karakterisere lavtrofiske marine arter, til å etablere en ny biomarin industri som leverer høyverdig protein til verdensmarkedet. Det er startet FoU-aktiviteter med mål om å utvikle sensorteknologi for kostnadseffektiv kartlegging og overvåking av marine arter, for å skaffe data til økodynamiske modeller som skal prediktere hvor de største forekomstene av artene er, beslutningsstøtteverktøy for fiskefartøyene for å optimalisere energibruk og estimere fangstpotensialet, skånsomme høstingsmetoder, samt prosessteknologi for å konservere og foredle fangsten til produkter av høy kvalitet. Valgene av teknologiske løsninger skal være forankret i oppdatert, vitenskapelig kunnskap om økosystemene i havet, bærekraftig fiskeriforvaltning og forretningsmodeller. Senteret SFI Harvest består av et tverrfaglig team av forskere, fiskebåtredere, biomarin industri, teknologileverandører og interesseorganisasjoner. SFI Harvest skal bidra til å posisjonere Norge som ledende innen mesopelagiske og lavtrofiske fiskerier, og skape nye globale markedsmuligheter for industripartnerne i senteret. Senteret skal også utforske metoder for aktivt finne og fjerne plast fra havet. Metodikken som skal utvikles for å finne de små organismene i havet kan også være en viktig del av løsningen for dette miljøproblemet.

The ocean hosts large number of species that could improve food security, but are currently either not harvested or only marginally utilised. SFI Harvest will develop knowledge and technologies for harvesting and processing of lower-trophic marine species to enable sustainable growth of Norway's biomarine industries. It will draw upon Norway's leading position in the ocean and offshore sectors, bringing together pioneering shipowners, key technology providers, producers of aqua feed and -raw materials, SINTEF Ocean and other strong research groups, including SFF AMOS. The centre’s industry partners will form an innovation board to speed up the time-to-market of innovations based on the centre’s activities. The centre integrates six research areas: Survey technology, Ecosystem dynamics, Decision support, Harvesting technology, Product development, and Business models. The main outcomes of the centre’s activities will be sensor technology for cost-efficient mapping and monitoring of marine species, a model predicting good fishing grounds and variability in the ecosystem, decision support allowing fishermen to save fuel and time, predicting catch potential, selective and energy-efficient fishing gears, on-board processing lines for separating the catch by species and preserving quality, rapid catch quality measurement, new land-based feed and food ingredient processes, guidelines for resource allocation and vertical value chain coordination, and a sustainability assessment tool for value chains. This will enable the sustainable harvesting of new marine species and the establishment of a new biomarine value chain. Further, the centre will enable Norway to lead the technological development for the mesopelagic and low-trophic fisheries, creating new global market opportunities for the centre’s industrial partners. The technologies developed will also support cross-over solutions for today's commercial fisheries and for challenges like removing plastic from the oceans.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

Digitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)IKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavBioteknologiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiFNs BærekraftsmålHavbrukLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapHavbrukFôr og ernæringMarinMaritimMaritimMaritime muligheter i havnæringeneMatMat - Blå sektorNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterDelportefølje Klima og miljøMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerMarinMarin bioteknologiNaturmangfold og miljøFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingAvanserte produksjonsprosesserPortefølje HavDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetBioøkonomiMarinHavbrukMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMatPortefølje Muliggjørende teknologierMarinFiskeriInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Fagmiljøer og talenterDelportefølje Sirkulær økonomiSirkulær økonomi