Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS)

Alternativ tittel: Senter for romfartsensorer og -systemer (CENSSS)

Tildelt: kr 82,0 mill.

«New-Space» teknologi, basert på kommersielt tilgjengelig utstyr og lavere kost for oppskyting, har gjort det mulig med en sterk vekst i bruk av satellitter. Det er også en fornyet interesse for utforskning av verdensrommet med planlegging av en base på månen i 2028 og en videre utforskning av andre planeter. CENSSS vil arbeide med vitenskapelige og teknologiske utfordringer og forretningsområder innen småsatellitter for jordobservasjon og innen utforskning av månen og planetene. CENSS vil i samarbeid med norsk industri utvikle nye instrumenter og sensorsystemer, integrasjon av satellittsystemer, operasjon og utnyttelse av satellittdata. CENSSS vil utvikle nye sensorer for jordobservasjonssatellitter samt måleinstrumenter for kartlegging av ressurser i rommet. CENSS skal operere georadaren Rimfax på NASA roveren Perseverance på planeten Mars. Det innebærer å styre instrumentet på roveren og analysere de vitenskapelige dataene Rimfax samler inn.

The New-Space concept, with large numbers of dedicated small and low-cost satellites, is expected to provide opportunities for small nations to acquire their own space capabilities and services, tailored to own needs. And there is a renewed emphasize in the exploration of space, with a planned establishing of a manned base on the moon by 2028 and the further exploration of other planets. CENSSS will address science and technology challenges and business opportunities within New-Space satellites for Earth Observation and within Space Exploration “to the Moon and Mars”. The research areas underpinning these business innovation areas will be sensor and sensor systems, and New-Space satellites system integration, operation and exploitation. CENSSS shall advance the knowledge frontiers in terms of novel sensors for small Earth Observation satellites, as well as novel sensors for planetary resource mapping and exploitation. CENSSS will take an active part in NASA`s Mars 2020 rover mission. The core activity of the Centre shall support at least 10 PhD candidates (30 PhD years) and 15 researcher-years, providing innovative research, development and engineering results as well as providing high-quality candidates for Norwegian space companies and the government sector. CENSSS shall be a national research team and a hub for collaboration and synergies between SMEs, academia and prominent research organizations, stimulating competitiveness and innovation capabilities in Norway within the space sector. The centre will build upon more than 60 years of upper atmosphere space science and technology activities originating from Kjeller, Norway, including upper atmosphere research from Andøya, the recent development and operation of the AISSat / NorSat satellites and the Norwegian georadar RIMFAX that will be on board the NASA Rover Mars 2020.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov