Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Industry 4.0 and Management of Variations In a Sustainable manufactured product life cycle

Alternativ tittel: Industri 4.0 og styring av variasjoner i bærekraftig produksjion og livsløp for produkter

Tildelt: kr 4,5 mill.

Hovedmålet for MAVIS er å befeste vårt internasjonale samarbeid og partnerskap mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og senter for Reserach-basert innovasjon SFI Manufacturing i Norge og partnere i Tyskland og Frankrike; University of Stuttgart, Fraunhofer IPA and IAO, Grenoble INP, University of Technology of Compiègne samt IRT Jules Verne. Forskningssamarbeidet mellom institusjonene og universitetene er allerede etablert, og med dette prosjektet kan vi utdype dette strategiske forskningssamarbeidet samt utvide samarbeidet til også utdanning. Hovedtemaet for samarbeidet er forskning og utdanning innen Industri 4.0 og hvordan IoT og cyber-fysiske systemer kan være nyttige for å håndtere de uunngåelige variasjonene i produksjon av produkter, produktets livssyklus og ved levetid / gjenbruk / remanufacturing. Vi vil spørre oss selv: Hvordan kan digitalisering være nyttig, lage bedre produkter og bidra til FNs bærekraftsmål? I løpet av prosjektet planlegger vi å: (i) sende inn to felles EU Horizon Europe- prosjektforslag, (ii) arrangere tre sommerskoler i Norge, Tyskland og Frankrike, (iii) utvikle et rammeverk for felles masterkurs og en felles ph.d.-skole på Industri 4.0 med en sømløs multikampus og delt læremateriell, (iv) en MOOC på Industri 4.0, (v) 15 felles vitenskapelige fagfellevurderte artikler, samt (vi) arrangere 3 industriseminarer.

MAVIS will fund collaboration on research and education between Norway, Germany and France, and create lasting relations in Europe within the manufacturing engineering field. We will focus on Industry 4.0 and how IoT and cyber-physical systems can be useful to manage the inevitable variations in manufacturing of products, variations in the product life cycle and variations at the end-of life/ reuse /remanufacturing. How can digitalisation / Industry 4.0/ IoT be used to manage variation and create durable products, at lower manufacturing costs, with better performance and prolonged lifetime through optimised maintenance, as well as enable a circular material flow with reuse and remanufacturing? In short; how can digital tools help us to manage variation throughout the product lifecycle and contribute to UN SDGs? MAVIS originates from SFI Manufacturing where Sustainable Innovations and Industry 4.0 are key elements. The main purpose is international validation and increased quality of our research and education by strong collaboration with key education and research institutions in Germany and France. NTNU and SFI Manufacturing are frontrunners in Norwegian research, and MAVIS will strengthen our international position and give us a stronger foothold in EU and the European research arena. Target groups are mainly researchers, teachers and students at the partner universities, as well the industry research personnel in the SFI in Norway and in the industry network of the partners in Germany and France. MAVIS will impact SFI Manufacturing and the industry consortium creating a stronger international network with the selected partners. In the long-term will high quality research and education create competence on variation management, Industry 4.0, circular and sustainable manufacturing and international experience and thus contribute to having more conscious researchers, teachers, students, industry as well as better products living longer in a circular economy.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research