Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

AEOLUS+ New generation digital wood stoves

Alternativ tittel: AEOLUS+ Ny generasjon digitale vedovner

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektnummer:

309966

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Muligheten for små og mellomstore bedrifter å være høyteknologisk i forkant er en viktig forutsetning for å takle et tøft internasjonalt marked. Det er avgjørende for små og mellomstore norske vedovnsprodusenter å komme på høyde med europeisk industri når de tilbyr høyteknologiske produkter som både forbedrer brukeropplevelsen og reduserer klima- og helseproblemer relatert til utslipp fra småskala ildsteder. Vedfyring utgjør om lag 2,6% av det totale energiforbruket i EU men bidrar samtidig til mer enn 46% av de totale utslippene av fint svevestøv, cirka tre ganger mer enn veitransport. I Norge dekkes rundt 14 % av varmebehovet av vedfyring og partikkelutslippene tilsvarer cirka sammen mengde som fra transportsektoren. I løpet av 2021 har både industri- og forskningspartnere utført aktiviteter som planlagt. Basert på eksperimentell testing har man ila. 2021 i WP1, hatt tid til å ferdigstille en robust og overordnet reguleringsstrategi som dekker hele forbrenningsforløpet. I WP2 har SINTEF arbeidet både eksperimentelt og teoretisk med nye PCM materialer, og har i tillegg fullført kompatibilitetstester av pipeløsninger fra Poujoulat. Denne partneren hadde vi og besøk av over flere dager, noe som inkluderte direkte arbeid i laboratoriet samt besøk hos relevante partnere både i Trondheim og i Oslo. Reguleringsstrategien vi har valgt har vist seg å fungere like godt på støpejernsovner, som på mye tyngre enheter bygget i for eksempel kleberstein. Inventas i WP3, har (november 2021) ferdigstilt en industriell løsning, som inkluderer både kretskort og spjeldenhet (M.2). Vi gleder oss til den siste spennende kritiske testfasen i 2022 som vil vise at vi har et produkt markedet etterspør og til de grader har behov for.

The current project proposal comes from a direct request from the leading Norwegian wood stove industry, organized as a cross-collaboration between the wood stove manufacturers: JØTUL AS and NORSK KLEBER AS, the European leader in chimney solutions POUJOULAT SA (France), the technology development companies FLOW DESIGN BUREAU AS and INVENTAS AS, highly qualified in industrial product development and SINTEF ENERGY RESEARCH, highly renowned within research on small-scale biomass combustion and wood stoves. The aim of this industrial constellation is to finalize (industry-ready) an affordable automated air distribution unit for wood stove combustion air, which guarantees the highest achievable thermal efficiency and lowest emissions of particulate matter (PM) and others pollutant gases. AEOLUS+'s project results will provide the industry partners with the necessary means to commercialize a final product by the end of 2022. The planned product, an automated sensor-driven air distribution system, is intended to become a key component of new high-volume stove models. The product will harvest energy from the wood stoves through Peltier thermoelectric element to run off-grid. Wireless capabilities will enable the users to select control set-points via mobile app. This feature will enable the wood stoves to enter the digital era and the internet of things, since performance data, remote diagnostics and live updates could be exchanged between a central server and product users via the mobile app. It is also anticipated that not only new models but also existing popular high-volume stove models can be equipped with the new system. The compatibility between the digital air distribution system and complementary products such heat storage, hot air distribution to other rooms and zero-indoor emission features will also be in focus. These products are expected to be key components of tomorrow's wood stoves becoming a primary heat source in buildings.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

Portefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningMiljøvennlig energiFornybar energi, bioForskningsinfrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFNs BærekraftsmålMål 3 God helsePortefølje Muliggjørende teknologierNanoteknologi/avanserte materialerIKT forskningsområdeBransjer og næringerSkog og trebrukLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleIKT forskningsområdeSmarte komponenterUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 ForskningsinfrastrukturLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energiVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Nanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon