Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Jarlsbergost for bedring av beinhelse og lipidstatus

Alternativ tittel: Jarlsberg cheese for improved bone health and lipid status

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

310059

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

I en tidligere studie har vi funnet at forsøkspersoner som spiste omtrent 50 g Jarlsberg® daglig i fem uker blant annet fikk bedre vitamin K status, lavere kolesterol og lavere blodtrykk. Studien tyder på at å spise Jarlsberg® har betydelige positive helseeffekter. Effekten på kolesterol er faktisk motsatt av hva mange fagfolk ville tro for en fet ost. Generelt kan våre resultater tyde på at daglig forbruk av Jarlsberg® være med på å bedre folkehelse ikke minst for en aldrende befolkning. Vi har vi undersøkt om annen ost gir de samme effektene som Jarlsberg®. Vi gjorde en sammenligning av Jarlsberg® og Camembert. Forsøkspersonene var friske kvinner, halvparten fikk Jarlsberg®, resten Camembert i 6 uker. Forskjellen på de to ostene var slående. De som spiste Jarlsberg® hadde høyere vitamin K innhold i blodet. De hadde også økt innhold av osteocalcin, og graden av aktivering av osteocalcin viste sterk økning. Aktivert osteocalcin er viktig for en sterk beinbygning. Etter seks uker gikk gruppen som hadde spist Camembert over til å spise Jarlsberg® i stedet. Igjen medførte dette en sterk økning av vitamin K status, økt osteocalcin og osteocalcin-aktivering. Blodanalyser fra forsøkene viste også at calcium-innholdet i blodet ble lavere ved å spise Jarlsberg®. Det er oppsiktsvekkende, siden Jarlsberg® har et høyt innhold av calcium. Camembert, som også er rik på calcium, hadde ingen slik effekt på nivået av calcium i blodet. Dette tyder på at calcium i blodet blir brukt til å bygge bein. Vi undersøkte dette nærmere ved å analysere innholdet av PINP (N-terminal Propeptide of Collagen Type I), som er markør for dannelse av nytt benvev, og CTX (C-terminal telopeptide) som er markør for nedbryting av bein. I kroppen foregår kontinuerlig oppbygging og nedbryting av bein. Hos personene som fikk Jarlsberg® økte PINP, mens CTX var uforandret. Altså ble det netto økning i beinmasse ved å spise Jarlsberg®. Nivåene av PINP og CTX ble ikke endret av å spise Camembert. Forsøkene bekrefter de positive effektene av Jarlsberg® på beinbygning. Noen av forsøkspersonene deltok også i forsøk for å bestemme den beste dosen for å vedlikeholde disse positive effektene. Den ble funnet å være 42 gram om dagen. I disse forsøkene så vi først ingen endringer i kolesterol. Det var noe overraskende siden vi fant det i vår første studie. Endring i livsstil og kostholdsvaner pga COVID-19 epidemien som nettopp var satt inn kan være en årsak. Imidlertid sank kolesterolnivået betydelig etter overgang fra daglig inntak av Camembert til Jarlsberg®. Vi fant også at «langtidsblodsukkeret (HbA1c) ble lavere ved å spise Jarlsberg®, men ikke Camembert. Høyt HbAc1 indikerer diabetes. Trolig skyldes de positive effektene på kolesterol og HbA1c Jarlsberg®s evne til å stimulere osteocalcin. Vi kjenner ikke til andre matvarer som har slike effekter. Det er godt kjent at mange (tidligere) skiløpere på elitenivå har utviklet symptomer på redusert beintetthet eller beinskjørhet. Vi har derfor undersøkt om daglig inntak av Jarlsberg® kan ha positiv effekt beinbygningen også på idrettsutøvere. Ti mannlige og ti kvinnelige eliteskiløpere deltok i studien. Det ble tatt blodprøver underveis og dosene ble tilpasset for å få maksimal effekt på osteocalcin. De beste dosene ble anslått å være 80 og 90 gram Jarlsberg® om dagen for henholdsvis kvinnelige og mannlige langrennsløpere, altså langt høyere enn hva vi fant med personer om ikke er toppidrettsutøvere. Etter 12 uker med daglig inntak av Jarlsberg® hadde nivå av osteocalcin økt, men ikke i så stor grad som vi fant i med de første studiene hvor deltakerne ikke var toppidrettsutøvere. Som i de første studiene fant vi at calciumnivået i blodet ble redusert av å spise Jarlsberg, som tyder på økt beinmasse. Deltakernes beintetthet ble målt med røntgen (DXA). Disse analysene viste at etter så lite som 12 uker med Jarlsberg® hadde beintettheten økt blant både de mannlige og kvinnelige skiløperne. Dette er et viktig funn. Jarlsberg® kan være et nyttig bidrag til å styrke og opprettholde god beinhelse også hos idrettsutøvere av begge kjønn. Idrettsutøverne gjennomgikk flere tester og analyser som viste at Jarlsberg ga forbedret helsestatus hos utøverne. Blant annet fant vi at muskelmassen og hvilemetabolismen (RMR) økte.

Gjennom prosjektet har vi opparbeidet viktig samarbeid med medisinere og Norges idrettshøgskole. Resultater fra den største studien, hvor effekter av Jarlsberg og Camembert ble sammenlignet, er sendt til publisering i internasjonalt tidsskrift. Artikkelen vil vekke stor oppmerksomhet og være viktig for kjennskap til Jarlsberg som «helsekost» med effekt mot store folkehelsesykdommer. Pga Coronapandemien ble studien av Jarlsberg effekt på skiløpere noe endret. Også her ble det oppnådd meget gode resultater med Jarlsberg, og publisering av disse resultatene vil ha stor betydning for idrettsutøvere, som vil smitte over på andre. Det er etablert godt samarbeid mellom Tine, Norges Idretthøgskole og medisinske fagmiljøer. Interessen for videre forskningssamarbeid på effekter av Jarlsberg er stor.

Internasjonal forskning har konkludert med at klinisk mangel på vitamin K er meget hyppig forekommende. I det vestlige kosthold er fermenterte meieriprodukter (ost, syrnet melk) de viktigste kildene til vitamin K2. Vitamin K2 produseres av bakteriene som brukes i framstillingen av disse produktene, og Tine har produkter med betydelig vitamin K2 innhold. Vi har gjennomført en klinisk studie med Jarlsbergost med viktige resultater (Lundberg et al. 2019). Jarlsberg, som er rik på vitamin K2, ble gitt friske frivillige i moderate mengder og ga større helsegevinster og flere enn det som er rapportert med rene vitamin K2 preparater i høye doser. Foruten bedret vitamin K status, fikk personene som spiste Jarlsberg lavere blodtrykk, lavere kolesterol og økt osteocalcin. Vi kjenner ikke til at andre matvarer påvirker osteocalcinnivået. Osteocalcin er viktig for beinbygningen, men nyere forskning har vist at lave osteocalcinnivåer i blodet er korrelert med bla. metabolsk syndrom og type 2 diabetes. Resultatene fra den kliniske studien indikerer at Jarlsbergost kan gi et viktig bidrag til styrket beinbygning samt redusert og normalisert lipidnivå. Generelt kan våre resultater tyde på at daglig forbruk av Jarlsbergost kan være med på å bedre folkehelse ikke minst for en aldrende befolkning. Gjennom dette prosjektet ønsker Tine å: Ytterligere belyse sammenheng mellom Jarlsberg og helse Finne inntak av Jarlsberg tilstrekkelig for å opprettholde en god vitamin K status og de andre positive helseeffektene Måle effekter av Jarlsberg på toppidrettsutøvere innen langrenn. Blant slike utøvere er symptomer som blant annet lav beintetthet og dermed fare for tidlig osteoporose ikke uvanlig.. For de kliniske studiene brukes det «Response Surface Pathway Design» (RSP), en banebrytende, kostadseffektiv metode utviklet av Meddoc. I dette prosjektet vil Meddoc også videreutvikle RSP.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena