Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MVO - Koordinering av Joint Programme Geothermal, European Energy Research Alliance (EERA Geothermal) 2020-2022

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

310561

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet sikrer koordinering og ledelse av EERA Joint Programme Geothermal Energy (https://www.eera-set.eu/), og sikrer koordinering og innspill mot ETIP-DG (https://www.etip-dg.eu/) og Deep Geothermal Implementation Working Group (https://www.egec.org/set-plan-h2020/).

Prosjektet er relater til ledelse og adminstrasjon av EERA Geothermal Geotermisk varme og energi er blitt identifisert som en av de strategiske energiteknologiene i SET-planen [Http://setis.ec.europa.eu/geothermal-power]. Gjennom EERA JPGE har deltakerne muligheten til å sikre tilpasning av FoU-aktiviteter til behovene i SET-planen, samt gi innspill til strategiske forskningsprioriteringer. Revisjonen av implementeringsplanen for dyp geotermisk energy er planlagt i 2020. EERA Geothermal, ble lansert i 2010. For øyeblikket har 36 deltagere og institusjoner fra 12 europeiske land sluttet seg til EERA Geothermal, i en strategisk orientert innsats for å legge til rette for utvikling av kostnadseffektive teknologier som er egnet for en bærekraftig vekst av geotermisk energi i Europa og over hele verden. EERA Geothermal, har som mål å bidra til å oppfylle Europas klima- og energipolitiske mål for 2020 og videre gjennom storskala utplassering av geotermisk energi. Siden den ble lansert i juni 2010, har EERA Geothermal fått en status som den ledende plattformen for nettverk og samarbeid om geotermisk energiforskning i Europa, og gir retningslinjer til regulerende myndigheter og politiske beslutningstakere for utvikling av geotermiske initiativer. EERA Geothermal har for eksempel bidratt til SET-Plan-dokumenter og gitt innspill til Horizon2020. På Styringskomiteemøtet til EERA Geothermal i 2019 ble professor Inga Berre (Universitetet i Bergen) gjenvalgt som ny JP-koordinator for perioden 2020-2023. Professor David Bruhn ble gjenvalgt vitenskapelig sekretær (TU Delft/GFZ Potsdam). Sekretariatet avgjøres av institusjonen som innehar JPC for perioden 2020-2023 er dette Universitetet i Bergen. Som koordinator for EERA Geothermal vil professor Inga Berre også være medlem av styringskomiteen for den europeiske innovasjons- og teknololgiplattformen på Deep Geothermal (ETIP-DG), og vil lede revisjonen av implementeringsplanen i 2020 på vegne av EERA Geothermal

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi