Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS)

Alternativ tittel: Pandemiretorikk, tillit og sosiale medier: Risikokommunikasjonsstrategier og publikums reaksjoner i et medielandskap i endring

Tildelt: kr 5,0 mill.

Samfunnet er avhengig av en viss grad av tillit mellom borgere, og mellom borgere, myndigheter og medier. Under en krise som COVID-19 settes slik tillit på prøve, og dette er fokuset for PAR-TS-prosjektet. For det første studerer vi hvordan norske helsemyndigheter forsøker å bygge tillit til hvordan de håndterer krisen og til rådene de gir. For det andre fokuserer vi på rollen som sosiale medier spiller i denne forbindelse som arenaer der håndteringen av krisen diskuteres. For det tredje forsker vi på publikums reaksjoner hva gjelder tillit, frykt og atferdsendring. Stoler folk på og følger rådene fra myndighetene? Stoler de på at andre gjør det? Stoler de på medienes dekning av krisen og myndighetenes håndtering? På denne bakgrunn formulerer vi ideer for risiko- og krisekommunikasjonsstrategier som kan brukes ved fremtidige pandemiutbrudd. Det grunnleggende målet er å hjelpe samfunnet med å takle slike situasjoner.

-

PAR-TS will study 1) the current communication strategies of public health authorities, 2) the role of social media in the crisis; 3) reactions in the public in terms of trust (institutional, social, media), fear and behavioral change, and, finally, 4) potential risk/crisis communication strategies for future pandemic outbreaks. A cross-disciplinary team drawing on political science, media and communication studies, data science, health and civil society studies is put together. The project is based in three academic institutions – Dep. of Media and Communication (IMK), the Institute for Social Research (ISF), and SINTEF – in close collaboration with three key institutions in informing the public – the Norwegian Institute of Public Health (NIPH), the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), and the Association of Norwegian Editors (NR). In addition, two market research companies – Opinion and Kantar – are partners. Focusing on Norway as an empirical case, PAR-TS lays the ground for future comparative studies through the close interaction with a strong network of international scholars participating in an advisory board. PAR-TS pulls together strong methodological expertise that is necessary to address the negotiations of trust between public authorities and citizens. Communication strategies are studied through interviews with communication personnel in the public health institutions and textual analysis of public communication. For the study of interactions in social media, a large scale quantitative and qualitative analysis will be conducted of discussions about corona and the health authorities’ handling of the crisis. Finally, population-based representative surveys before, during and after the crisis will enable the study of how citizens receive and act on information, centered on the roles of different types trust. The produced knowledge in PAR-TS will strengthen preparedness and handling of future risks and crisis.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidDemokrati, makt og styringAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerLTP2 Fornyelse i offentlig sektorBransjer og næringerMedia og kulturGlobal helsePortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleDigitalisering og bruk av IKTInternasjonaliseringCovid19SamfunnssikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetBransjer og næringerMedier og kommunikasjonPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetPortefølje LivsvitenskapLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Velferd, kultur og samfunnKulturKultur, språk og mangfoldDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorKulturPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonGrunnforskningPortefølje Industri og tjenestenæringer