Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Combined Hydrogen and Electrical Infrastructure for Offshore Energy Transport

Alternativ tittel: Offshore energi transport infrastruktur for kombinert hydrogen og strøm.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

313585

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Vind- og solenergi blir stadig billigere hvorav utbygging til havs er i kraftig vekst. Fornybar kraftproduksjon vil ofte varierer. Disse svingningene samsvarer ikke nødvendigvis med strømbehovet og skaper behov for energilagring i faser med overskuddsenergi. I den sammenheng er hydrogen foreslått som ett lagringsmedium- enten for konvertering tilbake til strøm eller for salg til hydrogenmarkedet. Fornybar energi kan benyttes til å lage hydrogen via elektrolyse hvor vann omdannes til hydrogen. Hav-basert energi sparer viktige landområder, kan bidra til å redusere konfliktnivå og i tilfelle vindkraft; mer vind. Samtidig medfører hav basert energi store investeringskostnader i tilknytning til blant annet det elektriske transmisjonssystemet. Hydrogenproduksjonen kan flyttes til havs hvor energien produseres for å spare deler av disse kostnadene. Nexans foreslår i den sammenheng å utvikle energiproduksjon som integrerer begge delene- Både hydrogen og strøm. Begge delen kan da fraktes i en forsyningsstreng bestående av flere forskjellige elementer inkludert rør og strømledere tvinnet sammen. Slike forsyningsstrenger er et eksisterende produkt for Nexans Norge og produseres ved deres fabrikk i Halden. Per i dag er disse strengene laget for transport av blant annet strøm, signaler og hydraulikkolje til olje og gass installasjoner. Disse produktene vil ikke nødvendigvis være egnet for hydrogentransport med de materialene de benytter i dag. Hydrogen er ett lite atom som diffunderer inn i materialer inkludert metaller. Metaller blir da ofte sprø, ett fenomen som kalles "hydrogensprøhet". I tillegg innebærer transport av store mengder hydrogengass i rør ett stort trykk som igjen utsetter røret for store belastninger. Til sammen stiller dette svært stort krav til materialet. Nexans vil derfor samarbeide med Sintef Industri for å evaluere hvordan aktuelle rørmaterialer blir påvirket av hydrogen. Dette vil belyses via avanserte eksperimentelle teknikker fra nano- til makronivå.

Renewable energy is projected to grow by over 1.2 TW between 2019 and 2025. The renewable energy growth primarily consists of energy sources with high fluctuations in their production such as wind and solar energy. This will increasingly cause peak power production exceeding the grid capacity or local demand. One possibility to utilize the energy created during production peaks is to introduce an intermediate energy storage unit. Hydrogen a promising energy carrier mediums and currently the market demand for hydrogen is set to increase significantly: several offshore wind players propose hydrogen production in tandem with offshore energy production. This could effectively be used to capture excess energy production. Hydrogen could also have a prominent role in conjuncture with offshore oil&gas activity, where reformation from hydrocarbons coupled with CO2 capture and storage (CCS) can be used to produce green hydrogen. There are several challenges inherent with hydrogen. First, hydrogen gas has one of the lowest energy to volume ratios and consequently needs to be highly compressed or liquified to compete with existing energy carriers. High pressure transport under hydrogen exposure puts very stringent material requirements and the issue gets even more challenging in offshore environment. Specifically, hydrogen can embrittle the material leading to catastrophic failure. For this reason, a deep material understanding is necessary in order to develop the necessary infrastructure. In this sense, the underlying idea of the Hydro-El project is to establish a clear assessment methodology for material selection to be used in hydrogen transport umbilical infrastructure both with or without simultaneous capacity to transport electricity. Succeeding in the development of the underlying idea will not only result in facilitating and reducing the cost of environmental friendly energy production, but will also open to new market and application areas for Nexans.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi