Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Anodeskifterobot som bidrar til sikrere, mer kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon av aluminum

Alternativ tittel: Anode shift robot for the aluminum industry Anodeskifterobot for aluminiumsindustrien

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

313601

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Målet med prosjektet er å utvikle en semi-automatisk robot for utskiftningskiftning av anoder ved aluminiumsverk for å øke sikkerheten for operatørene ved anlegget, redusere skadelige utslipp og redusere produksjonskostnadene. Selskapet har i 2020-2021 fokusert på utvikling av løsning for dekselhåndtering og sikkerhet. I juni 2021 ble det gjennomført en suksessfull FAT i selskapets testlokale i Nesna. Videre er det arbeidet med mekanisk design på de øvrige funksjonene. Selskapet planlegger å gjennomføre piloter for kunder i 2022.

Målet med prosjektet er å utvikle en robotisert løsning for automatisert skifte av anoder ved aluminiumsverk for å øke sikkerheten for operatørene ved anlegget, redusere skadelige utslipp og redusere kostnadene ved produksjon av aluminium. Anodeskifte foregår i en elektrolysehall med sterke magnetfelt, mye støv og varme. Prosessen utføres idag ved hjelp av en operatørstyrt kran og et operatørstyrt kjøretøy i par. Når ovnsdekslene åpnes under anodeskifte blir operatørene eksponert for fluor, varmestress og potensielt sprutskader fra flytende bad og metall. Utslippet til hallatmosfæren går urenset ut til luft og halltakutslippet av Fluorider representerer et uønsket utslipp både for miljøet og økonomien da tapt fluor må erstattes med innkjøp av Aluminiumfluorid. Prosjektet vil utvikle autonome robotiserte arbeidsoperasjoner ved hjelp av avansert maskinsyn, algoritmer for baneplanlegging og kontaktoperasjoner. Utstyr og løsninger som velges må operere i et krevende miljø i elektrolysehallen med magnetiske felt, store temperatursvingninger (fra -25°C til +65 °C), støv og tilstedeværelse av aggressive komponenter som svovel og fluor. De største teknologiske utfordringene i prosjektet er knyttet til: - Utvikling av metode for presis og nøyaktig krustbrekking - Metode for nøyaktig anodeplassering - Valg av robust sensorikk - Utvikling av Sikkerhetsløsninger Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Alcoa, Hydro, Goodtech og SINTEF som samarbeidspartnere.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena