Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Skatt og velferdsstatens finansiering

Alternativ tittel: Taxation and the financing of the welfare state

Tildelt: kr 1,1 mill.

Hensikten med denne søknaden er å finansiere utvidet kontakt med utenlandske forskerer, arrangere konferanser og doktorgradskurs for derigjennom bidra til nettverkseffekter og høyere forskningskvalitet. Disse tiltakene vil heve kvaliteten på forskningen ved senteret og øke kontaktflaten mot internasjonale forskningsmiljøer.

Senter for skatteforskning har vært igjennom en midtveisevaluering av Norges forskningsråd ved programutvalget for skatteforskningsprogrammet i 2020. I en foreløpig rapport, som vi nylig har mottatt, er evalueringskomiteen svært tilfreds med senteret, men spør om senteret har ytterligere forbedringspotensialer når det gjelder å styrke tilbudet av doktorgradskurs samt øke sitt internasjonale forskernettverk. Dette er punkter som ble tatt opp i den forrige midtveisevalueringen og som også er i tråd med anbefalingene fra SAMEVAL. Tilbakemeldingene i SAMEVAL gikk spesifikt på PhD-utdanningen og på at gruppen burde strekke seg mot flere publiseringer på aller øverste nivå. Da er økt aktivitet i internasjonale nettverk essensielt. Hensikten med denne søknaden er å finansiere utvidet kontakt med utenlandske forskerer, arrangere konferanser og doktorgradskurs for derigjennom bidra til nettverkseffekter og høyere forskningskvalitet. Disse tiltakene vil heve kvaliteten på forskningen ved senteret og øke kontaktflaten mot internasjonale forskningsmiljøer.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam