Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextGen TPO- Sustainable, intelligent polymer alloy membranes fit for the future

Alternativ tittel: NextGen TPO – Fremtidens polymermembraner; bærekraftige, robuste og intelligente

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektnummer:

313781

Prosjektperiode:

2020 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet NextGen TPO skal utvikle bærekraftige, robuste og intelligente membranløsninger for vanntetting av bygg, anlegg og infrastruktur, som møter både nåværende og fremtidige behov. For å klare dette, retter vi oppmerksomheten mot materialtypen termoplastiske polyolefiner (TPO). Bærekraft og resirkulering står i fokus innen bygg- og anleggssektoren. Den forventede økningen i multifunksjonelle, avanserte bruksområder - som energiproduksjon fra sol, grønne tak som bidrag til biologisk mangfold, med eller uten matproduksjon og systemer for vannfordrøyning i urbane strøk - vil kreve nye og innovative material- og systemløsninger. Gjennom det ambisiøse NextGen TPO-prosjektet skal Protan utvikle en innovativ og ny produktportefølje med avanserte, bærekraftige materialer som er enkle å installere, bestandige, vær- og klimauavhengige, miljøvennlige og 100% gjenvinnbare. Prosjektet kombinerer krevende, interdisiplinære FoU-aktiviteter innen materialteknologi, prosessering, konstruksjon og installasjon, samt modellering og simulering av produktytelse. I 2021 har vi installert to prøvetak med TPO for å bedre forstå funksjonaliteten til dette materialet. Takene har blitt instrumentert med IoT-sensorteknologi for registrering av temperatur og fukt med tilknyttede værdata. I tillegg har takflatene blitt overvåket med videokamera. Takbeleggene er vanntette og robuste, men de termiske bevegelsene er betydelige, og dette blir en utfordring i det videre arbeidet. Gjennom hele året har nøkkelpersoner i Protan, i nært samarbeid med Norner, bygget grunnleggende kompetanse innen materialteknologien for TPO. Dette omfatter stoffblandinger, struktur, reologi, stabilitet og brannegenskaper. Dette har vært en enestående reise for Protan som kunnskapsbedrift der vi for første gang har fått muligheten til å jobbe grunnleggende vitenskapelig innen et forventet vekstområde. I sammen med Norner har vi utviklet nye reseptprototyper som har blitt korttids- og langtidstestet. Dette har gitt oss nyttig innsikt og føringer for valg av videre produktdesign. Prosessering og prøvekjøringer av valgte designkonsepter har blitt igangsatt med tilhørende analyser. Vellykket innovasjon betinger at vi forstår sluttbrukernes behov og er i stand til å få viktige interessenter til å spille på lag. Vi har derfor kartlagt viktige trender og drivere for fremtidens bruk av plast i bygge- og anleggsnæringen. Interessentanalyser er også startet. Vi gleder oss til det videre arbeidet der vi ønsker å knytte oss nærmere både til interessenter og sluttbrukere for å finne optimale løsninger i fellesskap.

-

The NextGen TPO is a highly ambitious, key strategical endeavour for Protan. The project will deliver an innovative TPO-based product portfolio of new-to-market roof membranes, offering advanced, sustainable materials that simultaneously fulfil a range of demanding criteria for processing and end-user performance: easy to install, durable, climate-independent, environmental-friendly, 100% recyclable, and globally scalable. No such solutions exist today. The development project will require high quality, high risk and interdisciplinary R&D efforts in applied polymer research, advanced materials characterisation, process development and modelling and simulation. The project outcome will be a direct contribution to specific UN Sustainable Development Goals (SDG). The NextGen TPO will offer a new membrane material which is recyclable and not containing any hazardous compounds. These features are particularly addressing SDG 3, 12, 13 and 14, by ensuring good health and well-being for producers, installers and end-users, in addition to preserving the climate and life below water by promising no release of hazardous substances to the environment. Furthermore, the NextGen TPO will be engineered to reduce heat island effects in urban areas, contributing to achieve more sustainable cities and communities (SDG 11). This project will enable Protan to establish and grow a competitive business within high-performing TPOs. Furthermore, the project will contribute to the development of a new and more sustainable business model as a material supplier to the B&I industry, which complements the current product portfolio, and responds to changing customer demands and future market trends.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena