Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Invention of the Lottery Fantasy: A Cultural, Transnational, and Transmedial History of European Lotteries

Alternativ tittel: Lotteridrømmens opprinnelse: europeiske lotteriers kulturelle, transnasjonale og transmediale historie

Tildelt: kr 13,0 mill.

Målet med prosjektet er å produsere ny kunnskap om den kulturelle, politiske og økonomiske betydningen til det vi kaller «lottodrømmen», ideen om en plutselig, livsomveltende rikdom gjennom den store gevinsten i lotteriet. Vi skal undersøke lottodrømmen som en kulturell figur slik den sirkulerte mellom land, språk og ulike mediale former i Europa, både på 1700-tallet og i dag. Statsdrevne lotteriselskaper utgjør tunge aktører i europeisk økonomi, gjennom finansiering av idrett, kultur, veldedige formål og frivillig organisasjonsliv. Samtidig har deres posisjon som offentlig forvalter av pengespill vært gjenstand for tilbakevendende debatt, helt fra de moderne statsdrevne lotteriene oppstod på 1600- og 1700-tallet og frem til i dag. Debatten har vært knyttet til politiske og moralske spørsmål omkring spillavhengighet, sosial ulikhet og forholdet mellom borger og stat. Prosjektet skal undersøke hvilken rolle den kulturelle figuren «lotteridrømmen» har spilt i denne politiske og økonomiske utviklingen, ved å studere dens opprinnelse og sirkulasjon på 1700-tallet. En gruppe internasjonale forskere bestående av litteraturvitere, bok- og kulturhistorikere skal kartlegge og analysere lotteridrømmen i et stort spenn av ulike kulturelle uttrykk og medieformer: aviser, tidsskrifter og almanakker, billedkunst, fiksjonsprosa og teater. Gjennom å undersøke hvordan lotteridrømmen ble formidlet, kritisert, parodiert og lekt med i europeisk kultur fra og med 1700-tallet, har vi som mål å kunne frembringe ny kunnskap om de statsdrevne lotterienes betydning i fremveksten av den moderne europeiske staten, samt om kulturen og kunstens rolle i moderne politisk økonomi og i forholdet mellom stat og borger.

This project examines the invention of the ‘the lottery fantasy’: the dream of financial improvement and social ascension through a sudden, life-changing reversal of fortune. Responding to the present lack of knowledge of the cultural framework of the European lottery institution, the project will produce new knowledge on the cultural foundations underlying the emergence of state-sanctioned lotteries in Europe and their impact on the economic and political development of the modern European state. The project is the first systematic scholarly endeavour aimed at uncovering and examining the historical importance of the lottery as a financial institution, as a political and moral issue, and as a broad cultural phenomenon. It will examine how the development of the state-sanctioned lottery institution altered the social fabric of European societies in and beyond the eighteenth century, how the lottery fantasy helped reconfigure the relationship between citizen and state in the same period, and how present-day lottery institutions are still affected by these processes. By drawing on state-of-the-art theoretical explorations into the intersections between literature, culture and economy, combined with perspectives from games studies, book history and periodical studies, the project will provide a systematic and elaborate analysis of the intimate connections between cultural expressions of the lottery and its role in the social and economic realities of Europe in and beyond the eighteenth century, and thus also make an important contribution to new approaches to finance and politics within the Humanities. It combines historical research, textual criticism, and visual analysis, applied on a large-scale corpus, consisting of printed texts and visual art from Italy, France, Britain, Denmark-Norway, and the German- and Dutch-speaking areas.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder