Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Coming back to our senses to transform children’s digital reading

Alternativ tittel: Duftinntrykk og barns digitale lesing

Tildelt: kr 8,0 mill.

Duft gir unik informasjon om miljøet, skaper nysgjerrighet, engasjement og aktiverer minner. På tross av duftens rolle i kognisjonen, baserer utdanningssystemet seg på audiovisuelt innhold. Duftens betydning i barns læring forsømmes. I dag øker bruken av antiseptiske midler og sanitærprodukter. Vi har sett hvordan sykdomsforløp med Covid-19 har gitt ettervirkninger med nedsatt luktesansen. Faktorer som dette viser at fokuset på luktesans er av stor betydning. Dette er det første prosjektet som undersøker den pedagogiske verdien av lukt, eller olfaksjon, i barns læring, med spesielt fokus på barns lesing. Hovedstudien vil utføres i Norge, og fokuset er på 3-5 år gamle norske barn. I noen av studiene følger vi en deltakende forskningsmetodikk, noe som betyr at forskerne involverer barn som medforskere. Sammen med barnehagelærerne undersøkes lukt og luktens rolle i barnas lesing og historier. I andre studier er fokuset på barnehager og familier for å finne ut om duftende bøker øker barns engasjement, forståelse og begrepslæring. I tillegg til tverrfaglige forskere, bidrar barnelitteraturens forfattere og illustratører, lukteksperter, app-designere, forleggere og bibliotekarer til utviklingen av prototyper og ideer. Prosjektet er på tvers av psykologi, utdanningsvitenskap, litteraturteori og informatikk for å gi et nytt perspektiv på barns lesing i den digitale tidsalder.

Digital olfactory books (DOB) are an innovative concept that challenges the interactions between science, technology, and education. DOBs are e-books accessed on smartphones/tablets that have multimedia (eg.sounds) and simple interactive features (eg.character moves) and the possibility to emit scents through physical extensions (eg.Bluetooth connected scratch cards). E-books play a paramount role in children’s learning, but as yet, their design disregards the importance of multisensory stimulation. Norway’s use of digital technologies is one of the highest worldwide and children read increasingly digitally. However, Norwegian e-books are of poor quality and there is low awareness about technological/human intersections for reading. This interdisciplinary project focuses on e-books read by 3-5-year-old Norwegians in a child-driven participatory research intervention that actively involves parents, teachers and designers in examining the intersection of technology and the natural experience of sensory engagement with stories. Effectiveness of multi-sensory reading, with a specific focus on olfaction as a key sensory stimulation, is examined in relation to increase in children’s reading engagement, comprehension and learning of story-related vocabulary. The project combines psychology, education, literary theory and computer science and diverse cutting-edge methods to re-define what transformative reading experiences are in the digital age. A meta-analysis, large-scale survey, observations and two small-scale RCTs, will make a major contribution to the knowledge concerning the intersections between children’s natural sensory engagement and digital reading. The study will provide a theoretically grounded perspective on children’s sensory reading with digital texts, which will be of great value to interdisciplinary scholars. The stakeholders who will benefit from the project are kindergarten children, parents, educators, authors, app designers, publishers, librarians.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder