Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Stabilized Platform for off-the-shelf inspection drones

Alternativ tittel: Stabilisert plattform for maritim bruk av konvensjonelle inspeksjonsdroner

Tildelt: kr 3,2 mill.

I løpet av de senere årene har bruk av droner vist seg å være særdeles nyttige verktøy for inspeksjon av bygninger og infrastruktur. Utviklingen av hyllevare droner har vært formidabel, og det leveres nå systemer komplett installert med sensorer og programvare spesialtilpasset for ulike typer av inspeksjoner og kartlegging. Mange virksomheter tilbyr slike tjenester i dag, og leverer profesjonelle produkter med en pris og kvalitet som ofte overgår tradisjonelle. Imidlertid har denne utviklingen stort sett bare kommet landbaserte inspeksjoner til gode. Dagens dronesystemer baserer seg på MEMS baserte gyro og akselerometre for stabilisering og kontroll, og felles for disse er at de må stå helt i ro under oppstart og kalibrering, slik at dronens autopilot kan ha kontroll på sin orientering. I dette prosjektet vil vi benytte Stable sin MSP teknologi i en stabilisert plattform som gjør det mulig å benytte standard hyllevare inspeksjonsdroner fra fartøy. Opprinnelig ble MSP teknologien utviklet for å stabilisere biljardbord om bord i cruiseskip, slik at det er mulig å spille biljard i et fartøy som ruller og krenger på grunn av sjøgang! I ettertid har teknologien også blitt benyttet i ulike produkter som kan øke komfort og produktivitet om bord i fartøy, med for eksempel stabiliserte senger og stabiliserte arbeidsstasjoner/kontorplasser. Løsningen som skal utvikles vil være generisk med hensyn på drone-type, og være liten nok til å kunne benyttes om bord på relativt små arbeidsbåter. Plattformen vil også gjøre det enklere å lande dronen og sikrere å operere i et videre spekter av vær og vind. Så langt i av prosjektet har vi undersøke et bredt utvalg av hyllevare inspeksjonsdroner og etablert krav til maksimale akselerasjoner som tolereres før dronens orienteringssensor initialiseres og kalibreres korrekt. Vi har utviklet prototype stabiliserte plattforme som gjør det mulig å operere konvensjonelle inspeksjonsdroner fra fartøy. Vi har startet utprøving på små fartøy.

I løpet av de senere årene har bruk av droner vist seg å være særdeles nyttige verktøy for inspeksjon av bygninger og infrastruktur. Utviklingen av hyllevare droner har vært formidabel, og det leveres nå systemer komplett installert med sensorer og programvare spesialtilpasset for ulike typer av inspeksjoner og kartlegging. Mange virksomheter tilbyr slike tjenester i dag, og leverer profesjonelle produkter med en pris og kvalitet som ofte overgår tradisjonelle. Imidlertid har denne utviklingen stort sett bare kommet landbaserte inspeksjoner til gode. Dagens dronesystemer baserer seg på MEMS baserte gyro og akselerometre for stabilisering og kontroll, og felles for disse er at de må stå helt i ro under oppstart og kalibrering, slik at dronens autopilot kan ha kontroll på sin orientering. I dette prosjektet ønsker vi å forske på muligheten for å benytte Stable sin MSP teknologi i en stabilisert plattform som kan benyttes for å muliggjøre bruk av standard hyllevare inspeksjonsdroner fra fartøy. Opprinnelig ble MSP teknologien utviklet for å stabilisere biljardbord om bord i cruiseskip, slik at det er mulig å spille biljard i et fartøy som ruller og krenger på grunn av sjøgang! I ettertid har teknologien også blitt benyttet i ulike produkter som kan øke komfort og produktivitet om bord i fartøy, med for eksempel stabiliserte senger og stabiliserte arbeidsstasjoner/kontorplasser. Løsningen som skal utforskes vil være generisk med hensyn på drone-type, og være liten nok til å kunne benyttes om bord på relativt små arbeidsbåter. Plattformen vil også gjøre det enklere å lande dronen og sikrere å operere i et videre spekter av vær og vind. I løpet av prosjektet vil vi undersøke et bredt utvalg av hyllevare inspeksjonsdroner og etablere krav til maksimale akselerasjoner som tolereres før dronens orienteringssensor initialiseres og kalibreres korrekt, slik at stabiliserte plattformer kan utvikles som gjør det mulig å operere konvensjonelle inspeksjonsdroner fra fartøy.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2