Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Internasjonalt nettverk for Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling

Alternativ tittel: International network for the center Equality Social Organization and Performance

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektet tar sikte på å holde ved like det stimulerende forskningsmiljøet rundt Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling. Senteret driver forskning på feltene økonomisk politikk, vekst og utvikling, inntekt og inntektsfordeling, arbeid og velferd samt ressurser, energi og miljø. For det første skal vi opprettholde et godt undervisningstilbud for doktorgradsstudenter innenfor senterets tematikk. Videre skal vi opprettholde nettverksaktiviteter. Vi vil opprettholde professor 2 stillingen til Eliana la Ferrara og ansette en ny professor 2. Begge disse vil bidra med doktorgradsundervisning og delta i forskningsaktiviteter ved senteret.

Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) var finansiert som en SFF i perioden 2007-16 og forskningsaktiviteten ved senteret fikk beste karakter i SAMEVAL-evalueringen. Vi søker om midler til å opprettholde og fornye forskningsaktiviteten på økonomisk politikk, vekst og utvikling, inntekt og inntektsfordeling, arbeid og velferd samt ressurser, energi og miljø. Vi ønsker i perioden å arrangere to årlige doktorgradskurs for phd-studenter i samfunnsøkonomi og beslektede emner i Norge og Norden med internasjonale toppforskere. Vi ønsker også å knytte til oss to Professor II samt finansiere egen medarbeidere som skal gjennomføre utenlandsopphold od deltakelse på internasjonale arrangementer som konferanser og workshops.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam