Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HF Shear - New shearography system for material testing

Alternativ tittel: HF Shear - Nytt shearografi-system for materialtesting

Tildelt: kr 5,3 mill.

Optonor har gjennom prosjektet så langt satt to "verdensrekorder": 1. Vi kan måle vibrasjoner og bølger over store strukturer opp i Megahertz frekvens og med utslag i størrelsesorden nanometer. Og disse målingene kan gjøres i verkstedomgivelser og til og med utendørs. 2. Vi kan gjøre slike full felts målinger i løpet av 1/10 sekund. "Verdensrekorder" har liten verdi i seg selv, siden mange teknologiske verdensrekorder ender som rapporter i en skuff. Men vår nye teknologi har allerede vist et stort potensiale innen en konkret, framtidsrettet anvendelse: Testing og inspeksjon av komposittmaterialer. Med deteksjon av slike bølger kombinert med hurtig skanning gjennom hele frekvensbånd, er vi i stand til å se defekter langt under overflaten av kompositten. Teknologien er allerede testet i et prosjekt for European Space Agency, hvor vi kan se defekter dypt inne i komposittmaterialer på en måte som så langt har vært ukjent for sentrale kompositt-brukere som ESA, Airbus og Ariane-gruppen. Sammenlignet med konkurrenende teknologi som aktiv termografi, har vi dels bedre oppløsning av defekter, og vi kan se defekter på strukturer uten preparering av strukturens overflate. Slik inspeksjons-teknologi er nødvendig når man skal gå fra metalliske konstruksjoner til lette kompositt-strukturer som del av det grønne skiftet av teknologi. Mange kompositt-baserte løsninger kan ikke benyttes uten effektive og tidsbesparende inspeksjonsteknikker for deteksjon av slagskader og kumulative, voksende skadeforløp inne i strukturen. Med denne nye teknologien er Optonor er allerede i ferd med å bli med som en aktør i presisjetunge prosjekter innen aerospace og high-end anvendelser av kompositter.

Bakgrunnen for prosjektet er at Optonor har utviklet et nytt system for effektiv og presis testing av kompositt-materialer. Systemet benytter holografi og/eller shearografi til måling av ørsmå vibrasjoner over en hel objektflate, og disse vibrasjonene kan avsløre defekter i eller under overflaten av materialet. Systemet kan også anvendes på metalliske materialer. Optonor er blitt med i et ESA-prosjekt, hvor ulike metoder skal evalueres for on-site testing av kompositt-strukturer, fortrinnsvis uten at strukturen demonteres. Optonor-systemet vil evalueres sammen med termografi med tanke på testing av komposittstrukturer for rom- og luftfart. ESA-prosjektet innebærer også at Optonor sitt prinsipp kan bli inkludert i standarder innen bransjen. Til tross for den gode responsen Optonor-teknologien allerede har fått, har teknologien en svakhet. Resultatene med høyest oppløsning av defekter får vi i dag med holografi og i rolige omgivelser hvor målingene ikke forstyrres av ekstern støy. Med holografi kan vi måle opp i 240 MHz. Dersom målinger skal utføres i hangarer eller andre in-situ målesituasjoner, må vi benytte shearografi-systemet. Dette systemet kan kun måle opp i 30-40 kHz, noe som er for lavt for å oppnå høy oppløsning av defekter. Målet med prosjektet er å utvikle et helt nytt shearografi-system som kan måle frekvenser helt opp i over 1 MHz. Vi kjenner ikke til at numeriske, høyoppløselige shearografi-systemer noen gang har gjort målinger ved slike høye frekvenser, og dette vil representere et teknologisk sprang. Vi har gjort en oppfinnelse hvor vi mener dette vil være mulig, og innovasjons-prosjektet vil gi oss mulighet til å realisere denne nye oppfinnelsen. I tillegg til selve shearografi-systemet vil vi i prosjektet også utvikle ny teknologi for eksitasjon av ulike typer objekter, for simulering av bølger, for projeksjon av resultater over på måleobjektet, og vi vil også utvikle et belysnings-system med redusert fareklasse.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena