Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RegReSir - Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring

Alternativ tittel: Regional robusthet og bærekraftig næringsomstilling

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

316539

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Norsk næringsliv står overfor store utfordringer som en følge av COVID-19 krisen. I dette prosjektet skal vi analysere hvordan bedrifter, næringer og regioner håndterer disse utfordringene. Vi vil avdekke hvordan bedrifter og næringer tilpasser seg under krisen, hvordan de offentlige virkemidlene for å avhjelpe krisen virker, og ikke minst hvilken type strategier og tilpasninger bedrifter velger på lengre sikt når situasjonen med en global pandemi forhåpentligvis er over. Et grunnleggende spørsmål vil være i hvilken grad bedrifter og næringer går tilbake til den ‘gamle’ normalen eller om de benytter krisen til å utvikle mer robuste strategier og tilpasninger. Her er vi særlig opptatt av hvordan bedrifter håndterer både økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer. Hvordan kombinerer eksempelvis bedrifter utviklingen av produkt- og prosessinnovasjoner som er kostnadseffektive med et økende behov i samfunnet for grønne innovasjoner som reduserer bedrifters karbonavtrykk? Er trygge arbeidsplasser og langsiktig kompetanseutvikling blitt viktigere som en følge av krisen, eller har bedrifter et sterkere fokus på det å genere overskudd til eierne på kort sikt? Og ikke minst, hvilke nye muligheter gir den økende digitalisering av samfunnet? Prosjektet vil gjennomføre studier av både næringer og regioner, og vil kombinere flere datasett (både kvalitative og kvantitative). Vi vil ha et fokus på ressursbaserte næringer (eksempelvis sjømat, maritim sektor og fornybar energi), og avdekke ulike utviklingstrekk i ulike næringer. Vi vet også at regioner rammes ulikt av krisen, og her vil vi blant annet analysere forskjeller mellom sentrale regioner med et variert næringsliv, og rurale områder hvor næringslivet ofte er mer spesialisert. Til slutt vil vi gjøre inngående analyser av politikkens betydning, og drøfte hvilken type virkemidler som er mest effektive for å hjelpe bedrifter gjennom en krise.

The proposed project investigates the effects of the COVID-19 crisis on industrial development patterns and industrial policy in Norwegian regions. When considering the economic consequences of this crisis on Norwegian businesses, the strategic, long-term question remains whether to bounce back to the ‘old normal’, i.e. to a situation we had before the outbreak of the Corona crisis, or to use this crisis as a departure point towards a ‘new normal’. To answer this , the project maps and explains the ability of regions, industries and firms not just to bounce back (adaptation) but also their potential to bounce forward (adaptability) towards new, more sustainable development paths in terms of economically robust, environmentally friendly and socially inclusive industrial activities. Theoretically, the research builds on and adds to evolutionary economic geography to understand the uneven distribution of firm-level and regional capabilities and combines this with insights from socio-technical transition studies to understand the agentic role of firms’ innovation strategies and public policies in driving new path development. Methodologically the analysis combines large scale quantitative data on determinants of regional resilience and in-depth qualitative case studies of the uneven impacts and responses to crisis across industries and regions. The research will provide analytical tools and policy-relevant insights how sustainable and digital industry restructuring unfolds in different ways across different types of regions. Given its strategic importance for the Norwegian economy the project emphasis resource-based industries (seafood/aquaculture, maritime, offshore renewable energy technologies and bioenergy/biomaterials). Through a focus on policy experimentation we also contribute with insights for policy-making on how to shape industry and innovation policies that balance an expedient recovery with sustainable restructuring across Norwegian industries and regions.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena