Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Mooring Optimization for Large Floating Wind Turbines

Alternativ tittel: Optimalisering av forankringssystem til store flytende vindturbiner

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

317781

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Optimalisering av forankringssystem til store flytende vindturbiner Formålet med dette prosjektet er å utføre et optimaliseringsstudie av forankringssystemet til en flytende 15 MW vindturbin. Vindturbinen som blir lagt til grunn er referanseturbinen til NREL og flyteren vil være basert på NOV sitt eget Tri-Floater design, som NOV GustoMCS er i gang med å kost-optimalisere. Dette studiet vil vurdere effekten på flyteren, forankringssystemet og kraftkabelen for tre ulike lokasjoner som omfavner ulike vanndyp med typisk tilhørende værkondisjoner. Studiet vil også se på et arrangement for å minimalisere ødeleggende konsekvenser på kraftkablene på grunn av brudd i en forankringsline. Prosjektet vil være et samarbeid mellom tre ulike NOV entiteter.

Floating wind turbine power plants are part of the fast-emerging renewable energy markets, and the overall ambition of this project is to realize a cost-effective mooring and power cable solution for large floating wind turbines. Floating wind turbines need to be anchored to the seabed by mooring systems, typically comprising same type of components as used for mooring floaters in the offshore oil & gas industry. However, since the consequence of failure in the mooring system for a floating wind turbine is mainly an economic risk, with none or very limited risk for human injuries/casualties and pollution, the accepted safety level of these mooring systems is generally lower than for the oil & gas industry. Further, the overall drive for any cost reduction for these power plants leads to high focus on finding optimized mooring system for these floating wind turbines. This project aims to conduct a mooring optimization study for a floating wind turbine comprising the Tri-Floater from NOV GustoMSC with the 15 MW NREL Reference Turbine. NOVs own Tri-Floater design will be used as a basis. NOV GustoMSC is about to finalize an optimized, cost effective Tri-Floater concept design. This study will assess the effect on the floater, the mooring system and the power cable system for three sites reflecting different water depths with typical associated met-ocean conditions. The study will also investigate an arrangement to minimize damaging consequences to the power cables due to failure in the mooring system

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi