Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

LIACi - Lifecycle Inspection, Analysis and Condition information system

Alternativ tittel: LIACi - Beslutningsstøttesystem for videobasert inspeksjon, analyse og tilstandsvurdering

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

317854

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Organisasjon:

Innovasjonsprosjektet LIACi (2021-2023) forsker på og utvikler nye løsninger som tar i bruk kunstig intelligens for å støtte video-basert fjerninspeksjon i norsk havindustri. Prosjektet er organisert slik at Posicom er ansvarlig for sen-fase prototyping av ny funksjonalitet i sitt produkt Seekuence (https://www.posicom.no/inspection) som evalueres av de industrielle prosjektpartnerne VUVI, DNV, Island Offshore og Kongsberg Ferrotech. Forskningspartnerne SINTEF og NTNU er ansvarlige for tidlig-fase prototyper, som inkluderer forskning og uttesting av ulike løsninger som bruker kunstig intelligens (AI) og data kontekstualisering som kan implementeres som ny funksjonalitet og forbedringer i Seekuence av Posicom. Det første året av prosjektet har Posicom videreutviklet og forbedret Seekuence. Gjennom tett samarbeid med DNV og VUVI har de oppnådd følgende hovedresultater: 1. Integrasjon med Veracity plattformen (https://www.veracity.com/) til DNV. Veracity er en markedsplass som tilbyr en fullskala og realistisk testomgivelse hvor LIACi-løsningen kan tilbys sluttbrukere. VUVI har bidratt med video- og sonardata fra fjernstyrte undervannsfarkoster, også kalt ROVer ("remotely operated underwater vehicles"), fra faktiske inspeksjoner som de har utført for sine kunder. 2. Rapportgenerator for skipsinspeksjoner hvor ROV brukes. Denne funksjonaliteten har blitt grundig testet av VUVI gjennom skreddersøm av rapportmaler for automatisk genering av rapporter for deres kunder. Den komplette løsningen ble testet og validert gjennom en vellykket pilot 13. oktober 2021, hvor hele den maritime verdikjeden var representert. VUVI utførte fjerninspeksjon på en av båtene i Island Offshore sin flåte ved bruk av ROV og Seekuence. Inspeksjonen ble gjort under tilsyn av DNV sitt operasjonssenter. VUVI har også presentert LIACI-løsningen på Sjøsikkerhetskonferansen 2021 organisert av Sjøfartsdirektoratet og et MARKOM seminar for faglærere organisert av Norges rederiforbund. For 2022 har prosjektet identifisert mulige arenaer for spredning og presentasjon av LIACi-prosjektet og oppnådde resultater. To hovedresultater har også blitt oppnådd i arbeidet med tidlig-fase prototypene det første året av prosjektet. 1. Videotagging ved bruk av maskinlæring (ML). Denne programvaremodulen tilbyr AI-basert funksjonalitet for å klassifisere, detektere og segmentere ulike objekter (f.eks. propell og anoder) og interessante funn (f.eks. rust, malingsskall og marin groe) i videorammer (bilder) fra inspeksjonsvideoene som er tatt opp med ROV. 2. Kontekstualiseringsmodul. Denne programvaremodulen benytter en grafbasert datamodell for å lagre data og metadata om skip og dens inspeksjoner, funn, bilder (videorammer), samt annet relatert informasjon (f.eks. GA-tegninger). Disse dataene kan bruke for å søke, analysere og sammenlikne f.eks. bestemte funn over tid for et spesifikt skip. Posicom planlegger å implementere utvalgte resultater fra tidlig-fase prototypene i løpet av 2022. Posicom starter med å implementere støtte for AI-basert klassifisering tidlig 2022 som vil evalueres av de industrielle prosjektpartnerne, samt andre sluttbrukere. SINTEF og NTNU fortsetter samarbeidet med å videreutvikle tidlig-fase prototypene i dialog med Posicom. Målsettingen for 2022 er å kontinuerlig identifisere og prioritere funksjonalitet som vil bidra sterkest til å avlaste og løse utfordringer som sluttbrukerne opplever med dagens løsning gjennom en sterkere involvering gjennom hele prosjektet. SINTEF og NTNU jobber også tett sammen om å samle inn og merke bilder i datasett slik at de kan brukes som treningsdata for maskinlæring. Planen er å publisere disse datasettene som del av en vitenskapelig artikkel i 2022. Andre vitenskapelige publiseringsarenaer har også blitt identifisert for 2022.

Companies across oil & gas, maritime and fish farming value chains are seeking quicker, more accessible, and cost-effective ways to ensure technical safety and performance of projects and operations. Increasingly more of those companies are using digital technologies to virtually bring inspectors and surveyors to sites in order to witness and verify the quality and integrity of equipment and assets to company specifications or industry standards. The overall goal of LIACi is to develop an adaptive decision support system that improves efficiency of video-based inspections with automatic report generation and extended use of inspection data for decision support. Posicom will use the leading competence of SINTEF and NTNU to extend its video inspection system with these features; a) AI supported tagging of objects and events, and b) Contextualization of video with additional information. This will give Posicom a unique advantage in serving the maritime and oil & gas market segments represented by DNVGL, VUVI, Island Offshore and Kongsberg Ferrotech.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2