Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Safe and secure food from field to fork: management of fungal hazards in horticultural crops via optical based strategies (HortiFood)

Alternativ tittel: Trygg og sikker mat fra jord til bord: bekjempelse av soppsykdommer i hagebruksvekster ved bruk av optisk bestråling (HortiFood)

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

319504

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Avlingstap og kvalitetsforringelse forårsaket av soppsykdommer er store utfordringer for matsikkerhet globalt. Botrytis cinerea og Alternaria alternata er de to viktigste patogene soppartene som forårsaker alvorlige tap før og etter høsting i henholdsvis jordbær og druer. En rekke eksperimenter ble gjennomført for å undersøke potensialet for optisk stråling og samspill med lagringstemperatur for å undertrykke utvikling av gråskimmel. In vitro (petriskål) eksperimenter i kontrollerte klimakamre viste at kort daglig eksponering med 2, 4 eller 8 min UV med en bestråling på 8 ± 1 µmol/m2/s kan undertrykke spiring av konidier og kolonitetthet ved romtemperatur (21 ± 1 ° C) på en doseavhengig måte (sammenlignet med ingen UV-kontroll). Ytterligere in vitro-eksperimenter ble utført med kort daglig UV -eksponering på 8 minutter i kombinasjon med romtemperatur (21 ± 1 ° C) eller lagring ved lav temperatur (4 ± 1 ° C) i 12 dager. Resultatene viste ingen kolonivekst når prøvene ble utsatt for UV i kombinasjon med lav temperatur. Undertrykt kolonivekst (koloniområde) uten dannelse av konidier ble registrert ved lav lagringstemperatur uten UV bestråling. Kort UV bestråling i kombinasjon med romtemperatur viste at kolonivekst og kolonitetthet ble redusert. Godt utviklede kolonier ble registrert under romtemperatur uten UV. Lignende eksperimenter med synlig blått, grønt eller rødt lys ved en bestråling på 100 ± 10 µmol/m2/s viste ingen effekt av blått, grønt eller rødt lys på størrelsen på koloniene eller tettheten ved romtemperatur. På den annen side viste blått lys i kombinasjon med lav lagringstemperatur signifikant undertrykkelse av kolonivekst, kolonitetthet og ingen dannelse av kolonier. UV og blå lys ble testet i kombinasjon med romtemperatur og lav lagringstemperatur for å studere mottakelighet av gråskimmel og kvalitet etter høsting hos de kommersielle jordbærsortene Favori og Murano. Alle inokulerte bær lagret ved romtemperatur i mørke eller ved blått lys var fulle av gråskimmel med bær som var fullstendig ødelagt. UV eller blått lys i kombinasjon med lagring ved lav temperatur viste svært lav mottakelighet for angrep og gav jordbær med kommersiell verdi nær nyhøstede ikke-inokulerte bær.

Strawberry and grape are the two most important fruit crops grown worldwide for fresh and processed market. Botrytis cinerea and Alternaria alternata are the two most important fungal pathogens that can cause severe pre and post-harvest losses in this industry. At present, intensive use of fungicides and preservatives are inevitable in minimizing these losses. This endanger the UN sustainable development goal of ensuring food security by providing safe food. In this project, we will study the possible replacement of fungicides and preservatives by environmentally friendly optical radiation based strategies. While expanding the potential of optical radiation based strategies to another most important fungal pathogen Alternaria alternata, we will strengthen its practical application efficiency by exploring the i) possible role of melanin in UV screening and optical tolerance of Botrytis species, 2) storage temperature and its interaction with optical radiation in disease management efficiency, 3) selection and optimization of photosensitizer that can be exited with previously optimized optical wavelength range against powdery mildew management (250 nm-280 nm, 550 nm-660 nm), 4) effect of optical treatment on accumulation of secondary metabolites (anthocyanin, flavonols and toxins) and its potential impact on human health.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram