Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Safe and secure food from field to fork: management of fungal hazards in horticultural crops via optical based strategies (HortiFood)

Alternativ tittel: Trygg og sikker mat fra jord til bord: bekjempelse av soppsykdommer i hagebruksvekster ved bruk av optisk bestråling (HortiFood)

Tildelt: kr 5,0 mill.

Mer enn 80% av maten vi spiser kommer direkte eller indirekte fra planteproduksjon. Cirka 20-40% av global planteproduksjon går tapt årlig pga. angrep av planteskadegjørere både i vekstsesongen og etter høsting. Avlingstap og kvalitetsforringelse forårsaket av soppsykdommer utgjør store problemer for matsikkerheten globalt med en estimert kostnad for verdensøkonomien på rundt 220 milliarder dollar årlig. Jordbær og drue er de to viktigste frukt- og bærartene i verden for produksjon til ferskmarkedet og industri med nåværende bruttoproduksjonsverdier på henholdsvis 18,000 og 68,000 millioner dollar (FAOSTAT, 2016). Botrytis cinerea og Alternaria alternata er de to viktigste patogene soppartene som forårsaker alvorlige avlingstap før og etter høsting i disse produksjonene. Mens B. cinerea forårsaker direkte destruktive tap, er A. alternata den viktigste mykotoksinproduserende soppen i mat og biprodukter i tillegg til at den fører til direkte avlingstap. Sprøyting med tradisjonelle kjemiske plantevernmidler under dyrking og lagring er fremdeles det vanligste planteverntiltaket mot disse soppene. I tillegg blir tilsetningsstoffer som kaliummetabisulfitt brukt som konserveringsmiddel, antioksidant, stabilisator og blekemiddel i produksjonen av vin, cider og juice. Det eksisterer derfor en betydelig etterspørsel etter nye, kostnadseffektive og miljøvennlige metoder som kan erstatte skadelige sopp- og konserveringsmidler med lavere risiko for å utvikle patogenresistens og eksponering av forbrukere for mykotoksiner. Dette prosjektet vil styrke og videreutvikle optisk bestråling som et miljøvennlig alternativ for behandling av disse viktige soppsykdommene. De forventede resultatene av dette prosjektet vil bidra til å minimere skadene forårsaket av disse sykdommene og i) redusere tap av mat, ii) redusere biotiske forurensninger av soppatogener og mykotoksiner, og iii) redusere bruk av soppdrepende midler og konserveringsmidler under produksjon og lagring av jordbær og druer.

Strawberry and grape are the two most important fruit crops grown worldwide for fresh and processed market. Botrytis cinerea and Alternaria alternata are the two most important fungal pathogens that can cause severe pre and post-harvest losses in this industry. At present, intensive use of fungicides and preservatives are inevitable in minimizing these losses. This endanger the UN sustainable development goal of ensuring food security by providing safe food. In this project, we will study the possible replacement of fungicides and preservatives by environmentally friendly optical radiation based strategies. While expanding the potential of optical radiation based strategies to another most important fungal pathogen Alternaria alternata, we will strengthen its practical application efficiency by exploring the i) possible role of melanin in UV screening and optical tolerance of Botrytis species, 2) storage temperature and its interaction with optical radiation in disease management efficiency, 3) selection and optimization of photosensitizer that can be exited with previously optimized optical wavelength range against powdery mildew management (250 nm-280 nm, 550 nm-660 nm), 4) effect of optical treatment on accumulation of secondary metabolites (anthocyanin, flavonols and toxins) and its potential impact on human health.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram