Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

2ND LIFE - The value of second life batteries in the future energy system

Alternativ tittel: 2ND LIFE – Sikker og bærekraftig anvendelse av brukte batterier i Norges energisystem

Tildelt: kr 12,0 mill.

Energilagring spiller en essensiell rolle i veien mot en karbon-nøytral økonomi i Europa ved å tilby fleksibilitet til den økende andelen av fornybare energikilder. Li-ionebatterier er den mest populære elektrokjemiske lagringsteknologien, og antallet batteriprosjekter øker. Nylig publiserte Europakommisjonen en studie på energilagring som satte søkelyset på bekymringer relatert til resirkulering og effektive levetider av Li-ionebatterier. En måte å adressere disse bekymringene på er å vurdere større grad av gjenbruk av bilbatterier i nye applikasjoner, såkalt ombruk eller second life av batterier. Rollen til second life batterier blir stadig større og temaet får mer oppmerksomhet, både fra forskningsmiljøer og industri. Prosjektet 2ND LIFE har som mål å svare på noen av spørsmålene som oppstår rundt ombruk av Li-ionebatterier. Målsetningen til prosjektet er å identifisere og kvantifisere utfordringer og muligheter knyttet til brukte batterier, samt å undersøke hvordan second life batterier kan bidra mot en karbon-nøytral økonomi. I dette prosjektet vil vi gi en oversikt over eksisterende, brukte batterier i Norge, studere egenskapene og mulighetene for aldrede Li-ionebatterier og øke forståelsen av sikkerheten til second life batterier. Vi vil også utvikle modeller som skal forutsi levetid, designe og optimalisere brukerprosjekter for second life batterier og kvantifisere den totale påvirkningen gjennom livssyklusanalyser. 2ND LIFE prosjektet har nå startet med en rapport som omhandler tilgjengelige batterier for ombruk, samt at vi har utført flere levetidstester for eldre batterier med et tilpasset bruksmønster. Tidlige resultater viser at det er fullt mulig å utvide levetiden til en brukt battericelle ved å tilpasse parametre som temperatur, state of charge eller ladehastighet. Disse resultatene skal følges opp med sikkerhetsanalyser for å vurdere sikkerheten av et second life batteri.

The project aims to identify and quantify obstacles and opportunities for the Norwegian 2nd life battery market’s ability to contribute towards a carbon-neutral economy. We will contribute to expand the state of the art due to its inclusion of the most important and relevant aspects influencing the 2nd life marked for batteries. This includes providing: - a thorough assessment of future developments within the Norwegian market for used batteries - understanding and expanding the current knowledge regarding degradation and safety of used batteries by performing experiments on actual used batteries - technoeconomic assessment of relevant use cases - life cycle environmental impacts of second life battery systems With the extensive experience from previous projects on battery degradation and safety, the 2ND LIFE project aims to provide the novelty of performing in-situ experiments on used Li-ion battery cells. The project will develop methodology to diagnose the state-of-health and state-of-safety of used batteries through in-situ measurement techniques that leaves the battery cell intact.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi