Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Societal security and digital identities

Alternativ tittel: Samfunnssikkerhet og digitale identiteter

Tildelt: kr 24,6 mill.

Systemer for elektronisk identifikasjon (eID) spiller en nøkkelrolle i dagens samfunn. Ved bruk av eID kan vi blant annet få tilgang til private og offentlige tjenester, rapportere til skattemyndighetene, få innsikt i helseopplysninger, gjennomføre betalingstransaksjoner, overføre eiendomsretten til fast eiendom, signere lånekontrakter og registrere skilsmisse. Fordi systemer for eID også kan misbrukes til å gjennomføre en lang rekke kriminelle handlinger, inkludert ulike typer svindel, hvitvasking, korrupsjon og terrorisme, innebærer de også en risiko både for den enkelte og for samfunnet. I dette tverrfaglige prosjektet skal vi undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å avdekke og redusere sårbarheter ved bruk og misbruk av eID-systemer. Prosjektet vil undersøke de tekniske egenskapene til eID-systemer og det rettslige rammeverket som regulerer bruk og misbruk disse systemene i Norge og Estland. Både Norge og Estland har vært tidlig ute med digitalisering og bruk av eID-systemer, men problemer med identitetstyveri og svindel ser ut til å være større i Norge enn i Estland. Prosjektet vil opprette en rettshjelpsklinikk kalt ID-juristen for personer som opplever problemer med bruk og misbruk av eID i Norge. Det kan dreie seg om manglende tilgang til eID-systemer eller identitetstyveri med potensielt alvorlige konsekvenser. Klinikken vil bidra til å samle data og gi innsikt hvilke problemer overgangen fra fysisk til elektronisk identifisering skaper. Prosjektet vil bli gjennomført av forskere fra fire forskningsinstitusjoner i Norge og Estland, i samarbeid med en rekke private og offentlige samarbeidspartnere. Det vil gi økt forståelse for den rollen eID-systemer spiller i moderne samfunn, og bidra til utvikling av teknologi og rettsregler som sikrer at overgangen fra fysisk til digital identifisering kan skje på måter som ivaretar både den enkelte og samfunnets behov, og dermed bidra til økt samfunnssikkerhet.

A wide range of key societal functions are now dependent on ICT systems for electronic identification (eID) and signatures. Consequently, eID systems pose societal security concerns when they come under attack from criminal activity. In Norway, there are regular media reports of individuals who have lost their homes and/or their life savings because of eID fraud. This project will study how law and technology can work together to detect and reduce vulnerabilities linked to the misuse of eID systems and thus contribute to the design of resilient and adaptable systems in Norway and abroad. The project takes an innovative approach by gathering and examining a unique dataset on the design and regulation of eID in Norway, matching it with cybersecurity analytics, contextualizing it within European law, and comparing it to other relevant countries. It will be pioneering not only in terms of scope – large number of legal cases, complaints database, laws, cybersecurity attacks, and lab tests– but also in terms of depth of information. The research is enhanced by the use of interdisciplinary approaches ranging from cryptography to legal scientific methods, making it possible to fill specific knowledge gaps. The project will be implemented by a multidisciplinary team of international and Norwegian scholars from four different research institutions, as well as three PhD students and four research assistants. The project is distinct for its planned systematic cooperation between subject fields, collaboration with partners (public and private), and involvement of end users, all of which will ensure that the knowledge, expertise, and solutions developed are targeted towards society’s needs. The project is expected to have a high impact among both scholars and policymakers seeking to understand eID systems and to contribute to policy and technical development in ways that take human rights, ethics and societal needs into account, thereby reducing societal risk.

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko