Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russlandsnettverket (RUSSNETT)

Alternativ tittel: Russia Research Network (RUSSNETT)

Tildelt: kr 3,0 mill.

Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, interdisiplinært nettverk som er åpent for alle forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling. Norge har bred forskningskompetanse på Russland: på russisk utenrikspolitikk, på forsvarssektoren, på innenrikspolitiske problemstillinger og ikke minst på det bilaterale forholdet til Norge. Samtidig er dette miljøet spredt på tvers av en rekke ulike forskningsinstitusjoner og universiteter. Gjennom halvårlige nettverkssamlinger og masterklasser tar RUSSNETT sikte på å bygge et mer integrert miljø, stimulere til forskningssamarbeid på tvers av institusjonelle skillelinjer og å bidra til kompetanseutvikling blant norske russlandsforskere. RUSSNETT vil også bidra til kunnskapsutveksling med politikere og forvaltning. Nettverket skal blant annet organisere halvårlige rundebord med norske beslutningstakere. Formålet med disse rundebordene er todelt: dels gir de forskerne en mulighet til presentere nye prosjekter og policyrelevante forskningsfunn, dels gir de forskerne bedre innsikt i hvilke problemstillinger brukersiden har behov for mer kunnskap om. Sist, men ikke minst tar RUSSNETT sikte på å bidra til et bedre informert offentlig ordskifte. Nettverket vil produsere sin egen podkastserie om russisk politikk og samfunn og publisere et månedlig nyhetsbrev om norsk russlandsforskning. I tillegg vil vi på nettverkets nettsider samle informasjon om hvem som jobber med hva innenfor det norske forskningsmiljøet, slik at journalister og andre lett kan finne kompetansepersoner. RUSSNETT koordineres og ledes av NUPI i samarbeid med en styringsgruppe bestående av representanter for de største russlandsforskningsmiljøene (IFS, UiO, FNI, FFI, NIBR, NUPI, UiT og Nord universitet).

Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, interdisiplinært nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling. Nettverket tar sikte på å formidle forskningsbaserte innsikter, bidra til kunnskapsutveksling med politikere og forvaltning, og medvirke til et bedre informert offentlig ordskifte. Nettverket vil også bidra til å videreutvikle samarbeid mellom norske russlandsforskere, innlemme yngre forskere i miljøet, og legge til rette for deltakelse i internasjonale nettverk og søknadsprosesser. RUSSNETT koordineres og ledes av NUPI i samarbeid med en styringsgruppe bestående av representanter for de største russlandsforskningsmiljøene (IFS, UiO, FNI, FFI, NIBR, NUPI, UiT og Nord universitet). Nettverkets aktiviteter er rettet mot akademia, beslutningstakere og allmennheten gjennom tre arbeidspakker: Arbeidspakke 1. Mobilisere norsk forskningssamarbeid om Russland I denne arbeidspakken inngår årlige nettverkssamlinger og masterclass for russlandsforskere. Arbeidspakke 2. Fasilitere kunnskapsutveksling om Russland mellom forskere og beslutningstakere Nettverket vil organisere halvårlige rundebord med beslutningstakere. Formålet med rundebordene vil være todelt: forskerne vil kunne presentere nye forskningsfunn og prosjekter, og beslutningstakere og forskere vil kunne diskutere dagsaktuell russlandsproblematikk. Nettverket vil også synliggjøre relevante forskerforedrag for departementer og andre. Arbeidspakke 3. Styrke formidlingen av russlandsforskning til allmennheten RUSSNETT vil opprette og vedlikeholde en oversikt over norske russlandsforskere på nettverkets hjemmeside. Informasjon om seminarer og publikasjoner vil samles og deles i et månedlig nyhetsbrev. RUSSNETT vil også produsere en podkastserie om russisk politikk og samfunn.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser