Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: ProMoTun - Productivity Monitoring of Tunnelling

Alternativ tittel: ProMoTun - Productivity Monitoring of Tunnelling

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

321234

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

ProMoTun (Productivity Monitoring in Tunnelling) har som mål å utvikle en unik datadrevet applikasjon for sammenhengende innsamling og utnyttelse av ytelsesdata som fremkommer gjennom tunnelbyggeprosessen. Et stort antall ulike datainnsamlingssystemer og brukergrensesnitt kompliserer imidlertid en effektiv og god kompilering av data og hindrer verdifulle analyse av produktiviteten på et tunnelanlegg. Verdifull ytelsesinformasjon blir tilsidesatt og kommer ikke til nytte som følge av dagens spredte og fragmenterte praksis. Teknologien finnes imidlertid og er tilgjengelig for å kunne realisere utvikling og kommersialisering av en datadrevet applikasjon. Med bakgrunnen i forskning og forskningsbasert rådgivning er målet for ProMoTun med nåværende støtte å forberede for igangsettelse av produktutvikling innenfor databasert produktivitetsanalyser. Aspekter av tilgang til data, IKT-behov, bransjens preferanser og interesse i ProMoTun vil bli undersøkt, og det teknologiske konseptet vil bli formulert. ProMoTun vil gi innsikt i styring av hele maskinparken i tillegg til innsikt i de enkelte maskinene, som vil gi forbedrede forutsetning for beslutninger, man oppnår oppnå mer realistisk prosjektplanlegging og vil være et fundament for fremtidig automatisert og autonom drift. ProMoTun vil forbedre det faktiske grunnlaget som byggherrer og entreprenører kan bruke for å diskutere produksjonen og dermed føre til en reduksjon i tvister.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020