Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

An approach for innovative Climate Learning, Evaluation and Action in Neighbourhoods - CLEAN Cultures

Tildelt: kr 2,5 mill.

Grasrotinitiativer fra individer og grupper er avgjørende for å øke aksept av og engasjement for tiltak mot klimaforandring. Vanlige strategier for å involvere disse gruppene leder ofte ikke til forandring i atferd eller perspektiver. CLEANcultures undersøker om det å utvide perspektiver på et systemisk mikro-nivå fører til handling og hvordan en slik transformativ læringsprosess gjør grasrotinspirert beslutningstaking mer sannsynlig. Kjernen i prosjektet er at vi bruker eksempler fra forskjellige land og kontekster for å på et nabolagsnivå utforske hvordan nye perspektiver og løsninger til lokale klimautfordringer kan utvikles gjennom nye læringsmåter og kunnskapsutveksling. Vi skal bruke nyskapende kreative tematiske impulser til å ikke bare gi nabolagene informasjon, men en aktivering av følelser og holdninger som vil stimulere til en samskapning av lokal kultur og perspektivforandring. Denne læringsprosessen vil på et mikronivå skap en bedre forståelse av dynamikken i lokale, små-skala sosiale systemer i forhold til bevissthet om lokale effekter av klimaforandring, handlingskraft og beslutningstaking i transformasjonsprosessen. På et meso- og makronivå skal prosjektet skape en overførbar metodologi for å stimulere disse prosessene i andre nabolag og anbefalinger for klimapolitikk. Prosjektgruppen i CLEANcultures omfatter kunnskap fra mange vitenskapelige disipliner i samfunnsvitenskap og humanoria, men også fra teknologiske fag. Den er sammensatt av sosiologer, miljø- og sosialpsykologer, økonomer, prosessingeniører og miljøvitere fra JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH (koordinator, Østerike), VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), and University Roma Tre (Italia). Prosjektet er finansiert via JPI Climate joint transnational call SOLSTICE (Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change).

The IPPC report on global warming of 1.5 degree sees bottom-up initiatives by individuals and communities as essential to increase acceptance of and engagement in climate related actions. However, conventional strategies addressing these groups often fail to provoke a change in perspectives and actions. As promising entrance point, confronting local people with perceived climate relevant threats in their direct surroundings may tackle climate related prejudices and initiate transformative learning processes. CLEANcultures investigates, based on existing knowledge and practical experience from various disciplines, how broadening the perspective at a systemic micro-level triggers action and how this kind of transformative learning encourages political bottom-up driven decisions. At the core of our approach, we use cases in different countries and contexts to explore how, at neighborhood level, new perspectives and solutions for existing local climate-relevant problems can be developed via novel learning and exchange processes. In the design of this learning approach, we set unusual, creative thematic intervention impulses to provide neighborhoods not only with facts but to trigger their emotions and attitudes. We use local knowledge, challenge accepted norms, explore the cultural background of energy practices and stimulate the co-creation of cultures/narratives of change. This learning process at micro level allows a better understanding of small-scale societal systems dynamics, in terms of climate change awareness, empowerment and decision making in transforming processes. We provide results at three levels: First, an effective change in perspectives and/or decision making at the specific neighborhoods’ level; second, a generic transferable methodology for stimulating such processes in other neighborhoods; third, a set of best practice recommendations for the micro- and meso-level of people-oriented policy making to be fed into the post-COP21 knowledge.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima