Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

User-centred Security Framework for Social Robots in Public Space (SecuRoPS)

Alternativ tittel: User-centred Security Framework for Social Robots in Public Space (SecuRoPS)

Tildelt: kr 12,0 mill.

SecuRoPS adresserer utfordringene knyttet til cybersikkerhet ved sosiale roboter. Prosjektet fokuserer på sosiale roboter som opererer i et offentlig rom, som er mer sårbare for digital og fysisk sabotasje, angrep, hærverk og tyveri enn i et mer kontrollert rom. Det overordnede målet for SecuRoPS-prosjektet er å utvikle et brukersentrert sikkerhetsrammeverk for autonome sosiale roboter som kan operere sikkert i det offentlige rom. Prosjektet vil starte med å identifisere trussellandskapet eller angrepsoverflaten knyttet til sosiale roboter, og identifisere det nyeste innen sikkerhetsprinsipper og retningslinjer for sosiale roboter. Deretter vil prosjektet utvikle et rammeverk for cybersikkerhet som omfatter en veldefinert prosess, trusselmodeller, designprinsipper og retningslinjer, for å håndtere sikkerheten til sosiale roboter. Videre tilbyr rammeverket gjenbrukbare modeller eller komponenter som kan brukes av robotutviklere, roboteiere og andre interessenter for å utvikle sikre roboter og dermed bedre være bedre rustet til å håndtere sikkerhetshendelser. Rammeverket vil benyttes i pilotstudier der prototyper av en sosial robot vil prøves ut for byfergen i Fredrikstad.

The SecuRoPS project will develop a user-centred security framework for autonomous social robots that can operate securely in public space. SecuRoPS applies a user-centric approach, where the proposed solution focuses on capturing the needs of social robot users as well as robot administrators/owners. The users are the passers-by that interact with a robot when it is deployed in its intended public space. Developing the security framework requires multidisciplinary expertise. Moreover, a partner with experience in public spaces management needs to participate. SecuRoPS includes a research institute (IFE), academia (HIØ) working in relevant research fields, a public sector actor (Fredrikstad municipality) providing pilot cases, a private company (SNØ design) that is at forefront of industrial design, and international partner (IRI) renowned for research in robotics. SecuRoPS will investigate the topic of autonomous social robots from the perspectives of: designing social robots for societal needs; accountability of security and privacy of social robots. SecuRoPS will also address the sustainability perspective; the outcomes of the SecuRoPS, including a prototype social robot, will be directly applied in an environment of sustainable cities and communities. Noteworthy, the field studies to be carried out involves a social robot providing daily assistance to the citizens/passengers taking the city ferry in Fredrikstad. These ferry services are being offered by Fredrikstad municipality as a part of its ambitions to provide sustainable – free and green - transportation to its citizens and visitors. This is a cross-cutting and multidisciplinary project with a close collaboration between our partners and strong involvement of public/citizens in a highly realistic social robot setting. SecuRoPS will lead to the advancement of knowledge, expertise, and capacity in the fields of autonomous robots and cybersecurity.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Portefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerReiselivDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenInternasjonaliseringResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktByPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneReiselivOpplevelser og tjenesterIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringResponsible Research & InnovationLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderForskningReiselivBransjer og næringerTransport og samferdselSamfunnssikkerhetIKT forskningsområdeDigital sikkerhetIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskning