Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food (R)evolution - Kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for bærekraftige matvaner

Alternativ tittel: Food (R)evolution - Canteens as an innovation arena and change driver for sustainable food habits

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektnummer:

321532

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hver dag spises det ca. 1,1 millioner lunsjer i jobbkantiner, studentkantiner og skolekantiner i Norge, og gjestene er i stor grad villige til å prøve nye produkter. Kantinen er derfor en egnet arena for å servere nye og bedre lunsjmåltider som også er sunne og bærekraftige. For å utforske mulighetene i denne arenaen, skal Coor, Orkla Foods Norge, Hoff, Foodback, Nofima og Æra Strategic Innovation samarbeide i bærekraftsprosjektet Food (R)evolution. Prosjektet strekker seg over perioden 2021-2024, og er overordnet delt i 3 faser; (1) Innsikt og læring, (2) identifisere mulige samarbeidsmodeller i bransjen og (3) utvikle en felles plattform for samhandling. Vi er nå i gang med å rigge prosjektet og aktivitetene i første fase. Målet er en bedre forståelse av eksisterende forbruksmønstre i dagens kantiner, som vil bli brukt videre i de neste fasene av prosjektet. Delmålene i første fase er todelt: 1) å skape ny innsikt og kunnskap om gjestenes matvaner i kantiner for å utvikle bedre tiltak for å best endre befolkningens vaner til mer bærekraftig og plantebasert kost i kantiner og hjemme. 2) Kartlegge eksisterende måter å beregne og rangere mat og matprodukter som mer eller mindre bærekraftige – med henblikk på å definere en bransjemessig standard for hva man mener med bærekraftig mat. Prosjektet skal bruke Coors kantiner som laboratorium for å få data og innsikt om dagens situasjon for forskjellige interessenter. I første fase skal vi blant annet lære hvordan kokkene planlegger menyen, få en bedre forståelse av hvordan matprodusentene jobber med produktutvikling til servering i kantiner, og starte vår forskning på kantinegjestenes matvaner i kantiner og hjemme. Vi skal også etablere en rangering av hva som er bærekraftige matvarer og mat produkter til bruk i prosjektet. Forskningsinstitusjonen Nofima skal analysere dataene før de blir overlevert tilbake til prosjektpartnerne.

For a° møte globale og nasjonale mål pa° klimagassutslipp, naturmangfold og personlig helse ma° vi spise mer plantebasert og mer bærekraftig. Det er behov for a° legge til rette for bedre matvaner og matproduksjon. Hver dag spises det ca. 1,1 millioner lunsjer i jobbkantiner, studentkantiner og skolekantiner i Norge. Her ligger det en enorm mulighet til å hjelpe forbrukere til et enda bedre kosthold. Men det har vist seg at det ikke fungerer å bare endre menyen. Læring fra åpent innovasjonsprosjekt Matfloken (Sep’19 - Mar’20) demonstrerte at det krever mer kunnskap og arbeid, spesielt på områder med begrenset forskning. Den overordnede ideen for innovasjonsprosjektet Food(R)evolution er å utnytte og styrke kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for et mer plantebasert og bærekraftig kosthold for den norske befolkningen. Ideen baserer seg på fire hovedpunkter for verdiskaping i deltagende bedrifter 1) øke kompetanse i kantiner, 2) etablere en innovasjonsarena mellom matprodusenter og kantiner, 3) involvere kantinegjester i innovasjon av bærekraftige matprodukter, 4) utvikle en plattform for å samle inn omfattende data rundt produkttesting og forbrukerholdninger som kan brukes til forbedrings- og forskningsformål. Forskningspotensialet er stort. En av de største mulighetene som åpner seg er at det blir enkelt og kostnadseffektivt å iverksette forskningsinitiativ med svært store og varierte målgrupper, ettersom kantinene allerede er utrustet med nødvendig teknisk infrastruktur som automatiserer innsamling av tilbakemeldinger fra gjestene. FoU utfordringen ligger i å få ytterliggere forståelse av hvordan økt valg (og salg) av plantebaserte bærekraftige produkter kan oppnås gjennom produktegenskaper og kommunikasjon. Videre skal vi se hvordan ulike grupper av forbrukere (kjønn, sosioøkonomiske grupper bli påvirket; Hvordan forskjellige strategier og produkter vil påvirke bærekraftige matvalg? Samt effekt på egen matlaging hjemme (spill-over effekt)

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram