Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HAMET - Hybro Additive Manufacturing of Extrusion Tools

Alternativ tittel: Additive maufacturing of high performance extrusion tools for improved capability, sustainability and profitability in Al extrusions

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321541

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Teknologi for design og produksjon av verktøy er kjerneteknologi innen ekstrudering. Målsetningen for prosjektet er å utvikle og ta i bruk nyskapende design- og produksjonsløsninger, med mål å bidra til Hydros krav om økt lønnsomhet og bærekraft. Prosjektet er i tråd med Hydros klimastrategi om å kutte 30% av CO2-fotavtrykket innen 2030, gjennom 'grønnere innkjøp', 'grønnere produksjon' og 'grønnere produkter'.Prosjektet skal utvikle og optimalisere en prosessrute for additiv tilvirkning av avanserte verktøy med høy kvalitet for å øke kapabilitet og produktivitet i ektrudering. Produksjonen skal være kostnadseffektiv, prosessruten skal benyttes ved produksjon av kompliserte verktøy, og det skal benyttes høytemperatur materialer. Mulighetene som additiv tilvirkning gir for økt bærekraft under fremstilling skal utnyttes. Ulike prosessruter skal undersøkes, også prosessruter hvor man kombinerer tradisjonell tilvirkning med additiv tilvirkning. Prosessruter som viser stort potensiale med hensyn til materialegenskaper, dimensjonsnøyaktighet og kostnad skal identifiseres. Design for AM (DfAM) metoder og erfaring skal benyttes for å realisere avansert og bærekraftig design. Industripartneren Conoptica AS skal videreutvikle og installere sin avanserte optiske måleteknologi for å sikre dimensjonsnøyaktighet under produksjon. I prosjektets første fase har vi identifisert mulige prosess forbedringer, som kan øke «printing-effektiviteten» opp til 50% med sammenlignbare materialegenskaper og kvalitet. Vi tror at et egnet design av avanserte verktøy produsert i en AM-integrert prosessrute vil gi serviceegenskaper tilsvarende eller bedre enn konvensjonelle verktøy, og at utviklingen vil bidra til oppnåelsen av forretningsmålene. Det må særlig understrekes at den høye produktiviteten og kostnadseffektiviteten til den nye prosessen er et viktig mål for prosjektet.

Die technology is one key element of the extrusion technology. This project aims to develop and implement innovative extrusion die design solutions and manufacturing technologies to enable disruptive die designs and to contribute to Hydro target on profitability and sustainability. This project initiative is in-line with Hydro's internal climate strategy to cut 30% of CO2 footprint by the year 2030 through 'greener sourcing', 'greener production' and 'greener products'. The project will develop and optimize a metal Additive Manufacturing process route for high quality and cost effective manufacturing of advanced Extrusion Tools in hot work tool steel, to increase extrusion capability and productivity while leveraging the opportunities that additive manufacturing opens in terms of sustainability. This project will investigate different manufacturing routes for extrusion tools produced partly by the Laser Powder Bed Fusion (LPBF) technology and it will identify the ones showing the most potential in terms of material properties, dimension accuracy and costa long the whle value chain. The Design for AM (DfAM) concept and practice will be utilized for advanced and sustainable die design. The tracking & exchange of essential information, for example positioning, will be enabled by advanced optical measurement which will be developed by the industrial partner Conoptica AS. With proper design and proper manufacturing steps, we believe that dies produced by the new process route will have similar service properties comparing to dies manufactured by conventional methods, and will be able to realize our intended business case. It needs to be particularly emphasized that, the high productivity and cost-effectiveness of the new process itself is an important goal of the project.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena