Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PrasiNOSE: Safe and effective novel therapeutic for the treatment of respiratory disorders.

Alternativ tittel: PrasiNOSE: Safe and effective novel therapeutic for the treatment of respiratory disorders.

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektnummer:

321594

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Mikroalger er mikroskopiske alger som finnes i ferskvann og marine miljø. Til tross for deres liten størrelse, spiller mikroalgene en stor rolle som en næringskilde for større organismer og for å fange og omsette store mengder CO2. MicroA utvikler innovative mikroalgebaserte produkter for flere ulike marked, inkludert naturlige, trygge, effektive og bærekraftige produkter innen helse- og medisinnæringen. Dette prosjektet vil fokusere på et nytt produkt utvinnet fra mikroalger, kalt Prasinoguard®, som er et karbohydrat som har vist nyttige biologiske egenskaper og kan benyttes som en ny behandling for luftveissykdommer. Kronisk respiratoriske sykdommer og virusinfeksjoner er av høy global viktighet, med et økende antall tilfeller knyttet til luftforurensning, røyking og nye sykdommer som covid-19. Disse sykdommene representerer en betydelig økonomisk og sosial belastning og det er et tydelig behov for nye trygge og effektive behandlinger. MicroA vil utvikle en ny nesespray basert på Prasinoguard®, som vil bekjempe symptomer samt underliggende årsaker til disse sykdommene for å gi en lindrende og preventiv behandling. I løpet av prosjektets første år vil arbeidet fokusere på optimalisering av produktet med henhold til struktur og produksjonsprosess, for å regulatoriske krav til legemiddelproduksjon. Biokjemisk karakterisering vil også utføres, samt analyser for å validere produktets kvalitet med tanke på renhet og trygghet. I den første fasen av biologisk testing, vil vi bruke forholdsvis enkle biologiske analyser for å bekrefte den ønskede bioaktiviteten. Data som genereres fra disse studiene vil videre danne et grunnlag for å planlegge og designe mer avanserte eksperimenter i prosjektets neste år, og videre.

The PrasiNOSE project will develop MicroA's existing novel sulfated microalgal-derived polysaccharide (Prasinoguard) (PG) from an interesting lead compound with anti-inflammatory properties, to a drug candidate. In the first instance, PG will be employed as an over-the-counter treatment for the respiratory conditions. The use of natural polysaccharides as treatments for respiratory conditions is built on an increasing understanding of their role in cellular processes and represents a new opportunity in this field. During the project MicroA's patented PG technology will be further studied and optimised, by carrying out specific biochemical modifications, biochemical characterisation and biological efficacy testing in a range of assays targeted towards respiratory disease. This work will be carried out by MicroA and SINTEF, using both SINTEF’s existing bioassay platform, and by engaging with selected subcontractors. By taking this approach the project will address the central research and commercial challenges related to product development which are (i) generating an optimised, formulation-ready therapeutic based on PG, (ii) establishing safety for subsequent pre-clinical trials, (iii) demonstrating anti-inflammatory, anti-microbial and anti-viral efficacy in state-of-the-art, clinically relevant in vitro and ex-vivo model systems , (iv) consolidating links with medical partners, contractors and regulatory bodies. The new knowledge generated concerning the biological functions of PG will also support its potential use for other inflammatory conditions. This project will form a foundation for further product formulation, pre-clinical and clinical development and commercialisation for the use of PG as an innovative treatment for a range of respiratory conditions.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena