Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Optimized Production Process and Biocarbon Product for use as Silicon reduction material

Alternativ tittel: Optimalisert Produksjonsprosess av biokarbon for bruk som reduksjonsmateriale i silisiumproduksjon

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektnummer:

321598

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Den overordnede målsetningen med prosjektet er å redusere bruken av fossilt karbon (kull og koks) i smelteovner for silisium- og ferrosilisium-produksjon. Å erstatte fossilt karbon med biokarbon er en nøkkel for å redusere karbonavtrykket til norsk prosessindustri. Biokarbon som skal brukes i metallurgisk industri trenger helt spesifikke egenskaper. Dette inkluderer: -Høy mekanisk styrke slik at man unngår nedknusing og dannelse av finstoff og støv ved transport, håndtering og påmating på smelteovnen. -God mekanisk styrke ved høy temperatur for å unngå desintegrering når materialet mates på ovnen ved temperaturer over 900C. Slik desintegrering fører til karbontap og tapt produksjon. -Skreddersydd kombinasjon av tetthet/porøsitet, reaktivitet og fasong og størrelse på biokarbon-partiklene. Elkem er i gang med å bygge en pilot for å verifisere oppskalering av teknologi og prosess for produksjon av slikt biokarbon og for å validere produktet for bruk i smelteovner i stor skala. Forskningsspørsmål og oppgaver i prosjektet inkluderer blant annet: For å kunne skreddersy et biokarbonmateriale for bruk i smelteverksindustrien er det sentralt å kunne agglomerere fint trekull til partikulære biokarbon. Agglomerering av mineraler, metaller og andre materialer er velkjent, mens tilsvarende prosesser for biokarbonmaterialer er mindre kjent. En nøkkelaktivitet i prosjektet er derfor å undersøke hvordan variablene i en slik agglomereringsprosess påvirker produktegenskaper som tetthet, porøsitet, partikkelstørrelse og andre egenskaper ved biokarbonproduktet. Prosjektet skal også gi input til modeller for reaktivitet og bruk av biokarbon i smelteovner. Prosjektet har så langt sett teoretisk på effekten noen bioråvarer har på silisiumproduktet. I første rekke er dette med bakgrunn i askekjemi. Innledende forsøk er også gjort med tanke på fundamental forståelse av selvoppvarming i karbonprodukter generelt og biokarbonprodukter spesielt. Selvoppvarming kan oppstå ved uheldig kombinasjon av eksoterme overflatereaksjoner og lav termisk ledningsevne. Derfor studerer prosjektet både overflatekjemi og bulk termisk ledningsevne i forskjellige karbonmaterialer.

-

The overall objective of the OptBioCar Project is to solve remaining fundamental Challenges in the Development of a biocarbon Production process for supply of biogenic reduction material to metallurgical industry. Elkem's strategy is to be the world's most sustainable producer of ferrosilicon and silicon alloys and through this contribute to the zero-emission society. Changing the reduction material from fossil carbon (coal and coke) to biogenic reduction materials in the production process is a key part of the strategy. Elkem is now establishing the first pilot plant for production of a newly developed biocarbon agglomerate which has spawned from earlier research efforts. OptBioCar mission is to support this development and allow the transfer from pilot, to full scale production. Specifically, methods and technologies which will broaden the feedstock base will be developed. The fundamental understanding on how the different condensates produced in the current process can be optimally tailored and utilized to further increase carbon yield will be researched. And lastly, both the fundamental understanding and the performance of the biocarbon product will be investigated using new methods developed in the project. The overall goal is that the project will fast track the transition from pilot to full-scale production by omitting the majority of bottlenecks and risks and ensure that Elkem can maintain its position as a pioneer in renewable reductants in the metallurgical segment. The ultimate goal of the Project and the process Development is to provide and prove a biogenic reduction material that has at least as good furnaceability in silicon and ferrosilicon smelters as today's fossil carbon materials.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi