Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RObot Supported Education for children with ASD

Alternativ tittel: Robotstøttet læring for barn med autismespekterforstyrrelse (ASF)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) kan ofte ha utfordringer med å utvikle god kommunikasjons- og sosiale ferdigheter. I ROSA-prosjektet skal sosiale roboter brukes som et hjelpemiddel for å lære disse elevene språk- og kommunikasjonsferdigheter kombinert med sosiale ferdigheter. Sosiale roboter har spesielle egenskaper, som en menneskelignende, fysisk kropp, som skiller dem fra læringsteknologi på nettbrett. Prosjektet vil utnytte disse egenskapene til å bygge bro mellom den digitale og den virkelige verden. Prosjektet jobber med å utvikle en verktøykasse, kalt ROSA. Lærere skal kunne bruke denne verktøykassen til å sette sammen leksjoner ved hjelp av roboter, som er tilpasset behovene til hvert enkelt barn. Dette vil bidra til variasjon og motivasjon for læring. Mot slutten av prosjektet skal ROSA-verktøykassen prøves ut testet over flere måneder med over 50 elever med autisme og funksjonsnedsettelse. Under denne utprøvingen vil barna få flere økter hver uke med roboten. Nytten ROSA vil bli vurdert ved å sammenligne elevenes fremgang i språk-, sosiale- og kommunikasjonsevner med og uten robotstøttet opplæring. Kunnskapen og algoritmene som utvikles vil også bli tilgjengelig for designere og utviklere av andre programmer for sosiale roboter. Forskningen er tverrfaglig og kombinerer kunnskap om robotens muligheter med kunnskap innen utdanning og opplæring av elever på autismespekteret og bruk av digitale verktøy til dette. Vi bygger på en iterativ og brukersentrert tilnærming med involvering av ulike interessenter. Prosjektet inkluderer og undersøker også etiske aspekter ved bruk av sosiale roboter i undervisningen. I 2021 har prosjektet jobbet med brukerrettet informasjonsformidling samt å legge til rette for bred involvering av elever, lærere og ansatte og andre interessenter. Prosjektgruppen har fått økt forståelse for konteksten som ROSA-verktøyet skal fungere i gjennom besøk, fagdager og møter på Frydenhaug skole, samt at ansatte og prosjektgruppen har svart på spørreundersøkelser om etikk og potensialet og risikoer ved å bruke sosiale roboter i undervisningen. Videre har prosjektet skaffet flere NAO-roboter, og implementert en rudimentær prototype på disse. Robotene er introdusert for noen elever og lærere, og vi har observert de første reaksjonene på dem. Norsk Regnesentral med sin kunnskap innen sosiale roboter og digital inkludering leder prosjektet. Arbeidet utføres i tett samarbeid med Drammen kommune, Frydenhaug skole, Skoger skole, Universitetet i Sørøst- Norge, Universitetet i Birmingham, samt bedriftene Innocom AS og Cyberbook AS.

Children with autism spectrum disorder (ASD) are characterized by behaviors that pose challenges to developing communication and social skills. The project aims to use social robots to teach language skills combined with social and communication skills to children with ASD. The project will create and evaluate the RObot Supported education for children with ASD (ROSA) toolbox with three parts: Content Creator, for easily creating tailored one-on-one lessons for the unique needs of each child with ASD; Robot Software runs lesson content customized to the robot's capabilities; and Review, for following progress and input for the next lesson. Rosa toolbox targets no specific robot, but content will adjust to a robot's capabilities. The project employs a sociocultural approach with experts in social robotics, education, and ASD and conduct technological and interdisciplinary research in abstracting robot capabilities, robot-assisted language learning, customizing and personalizing technology for education, and education content for children with ASD. The final prototype will be evaluated in a year-long trial with over 50 children with ASD using the social robot in sessions at school several times a week. The children's language, social, and communication abilities will be compared to at least 50 children with ASD from previous years not in the trial. Items measured include children's motivation and engagement when working during the sessions. Quantitative and qualitative methods will be used and ethical challenges related to use of social robots for children with ASD will be addressed. Beyond helping children with ASD develop skills, the project will create knowledge about how the effect of embodiment, social robots, language learning, robot training, how social robots can improve language, communication and social skills of children with ASD. The toolbox can be further developed and commercialized to include other content and target other groups for learning.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon