Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Cloud-based analysis and diagnosis platform for photovoltaic (PV) prosumers

Alternativ tittel: Sky-basert platform for analyse og diagnose for solcelle energiprodusenter/konsumenter

Tildelt: kr 1,3 mill.

Adopsjonen av solcellepaneler øker. Solcellepaneler har blitt installert på tak i private husholdninger, næringsbygg, produksjonsanlegg og gårder. Effekten fra solcellepanelene kan forbedres hvis solcellepanelene er plassert riktig. Prosjektet har utviklet en datainnsamlingsenhet for solcellepaneler. Enheten samler inn informasjon fra sensorer, både miljødata og data om gjeldende posisjonering (retning og vertikal vinkel). Data fra enheten overføres til en sky-basert plattform. Denne plattformen henter også informasjon fra solcelleanleggets inverter og analyserer de samlede data. Fordelen med å bruke en sky-basert tjeneste er høyere prosesseringskapasitet kombinert med muligheten til å justere algoritmer uten å måtte oppdatere styringsenhetene. Analysen beregner optimale posisjoner basert på geografisk plassering, tidspunkt, meteorologiske forhold. Basert på analysen får eier av solcelleanlegget informasjon om justeringer som vil optimalisere energiproduksjonen, Et viktig designmål var enkel montering av styringsenheten. Eiere av solcellepaneler skal kunne optimalisere egen avkastning. Selv små forbedringer for en enkelt installasjon av solcellepaneler kan føre til betydelig effekt når resultatene aggregeres på samfunnsnivå. I tillegg til å bidra til programvaredesign og maskinvaredesign, har USN undersøkt og foreslått mulige forretningsmodeller for datainnsamlingsenheten, slik som å tilby optimalisering som en tjeneste. USN har også arbeidet med aggregator-rollen som en mulighet for å organisere samarbeid mellom eiere av solcelleanlegg.

Vi har oppnådd de forventede virkninger og effekter. Vi har fått muligheten til å arbeide videre med aggregator-rollen, og har sett på nye muligheter for å organisere eiere av solcelleanlegg under en aggregator som kan forhandle med kraftselskapene om både priser og fleksibilitet. Vi har også sett på muligheten for en aggregator som leverandør av energilagring.

The project proposes a cost­ effective solution designed for small on­ grid photovoltaic­ (PV) systems, where the relevant on­ site data are collected, sent to a dedicated cloud platform to be processed, analyzed and diagnosed. The equipment will provide an easy on­site mounting, directly on the prosumer's installed photovoltaic system, without technical assistance. Once connected, it will start rapidly to collect and send data such as: meteorological, spatial photovoltaic system configuration, orientation and tilt, into the platform. All received data are automatically integrated and the output data are processed by means of algorithms. The mainly benefits of the PVADIP­C project are in terms of important time and money savings. The on­site sensors commissioning, data transfer to the PVADIP­C cloud platform, their processing, analysis and diagnosis are done fast and easy. As a project result, a smart, easy to use system will be obtained, which will ease the photovoltaics operation.It empowers prosumers to optimize their photovoltaic system benefits, e.g. for maximization of the photovoltaic generation usage when grid power injection is not allowed, maximizing their revenues or providing flexibility to the distribution system operator (DSO).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena